Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Bezdomne zwierzęta

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Beata Wszoła
Tagi:    oświadczenie

Dobrym rozwiązaniem w zakresie opieki prowadzonej przez gminę nad bezdomnymi zwierzętami jest zorganizowanie przytuliska. Rozwiązuje to problem bezdomności zwierząt oraz nie wymaga wielkich kosztów.

Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują problematykę opieki nad bezdomnymi zwierzętami, są:

1. art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.),

2. art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

 

Obydwa akty prawne, oprócz wskazania konieczności opieki nad bezdomnymi zwierzętami, nie dookreślają jednak zasad, na podstawie których ten obowiązek ma być realizowany. Samo pojęcie opieki nad bezdomnymi zwierzętami może być spełniane m.in. poprzez zapewnienie opieki aktualnie bezdomnym zwierzętom, przeprowadzanie sterylizacji, adopcji bądź uśmiercanie ślepych miotów. Żaden jednak przepis nie nakłada na gminy obowiązku utworzenia i prowadzenia schroniska. Jedynie w przypadku zorganizowania przez gminę wyłapywania bezdomnych zwierząt przepis określa, aby takie zwierzę umieścić w schronisku.

Mniej restrykcyjne wymogi

W celu zapewnienia określonego poziomu usług, osiągnięcia korzyści ekonomicznych oraz uzyskania pewności, że zwierzęta będą traktowane w sposób humanitarny, można odstąpić od powszechnie stosowanych przez gminy sposobów realizacji zadania i przyjąć bardziej nowatorskie rozwiązania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne