Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Budowa i remont chodników

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Danuta Domżalicka

Zakres dokumentacji projektowej w przypadku budowy i większych remontów chodników, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę, oraz w przypadku mniejszych remontów, gdy wymagane jest tylko zgłoszenie.

Pierwszą czynnością zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest sprecyzowanie potrzeb w zakresie zamówienia i prawidłowe rozstrzygnięcie co do jego rodzaju. Najważniejsze jest, aby prawidłowo określić, czy dane zamówienie jest dostawą, usługą, robotą budowlaną, czy też może jednym z zamówień mieszanych, o którym mowa w art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i określenie wartości szacunkowej zamówienia są najistotniejszymi czynnościami wstępnymi, jakich dokonuje zamawiający na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W art. 29-31 pzp określone zostały zasady sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym stanowi art. 36 ust. 1 pkt 3 pzp.

Niezbędne definicje

Zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest budowa i remont chodników, można określić za pomocą następujących nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień:

 

– 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

– 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

– 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

– 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

 

Pojęcie robót budowlanych zostało objaśnione w art. 2 pkt 8 pzp. W przytoczonym przepisie znajdujemy odwołanie do ustawy Prawo budowlane (dalej: pr.bud.). Nie znajdziemy w nim jednak wprost objaśnienia pojęcia „chodnik”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do definicji zawartej w art. 4 pkt 6 ustawy o drogach publicznych (DzU nr 19, poz. 115 ze zm.) – dalej: udp, zgodnie z którą „chodnik” to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne