Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Budowa i remont chodników

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Danuta Domżalicka

Zakres dokumentacji projektowej w przypadku budowy i większych remontów chodników, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę, oraz w przypadku mniejszych remontów, gdy wymagane jest tylko zgłoszenie.

Pierwszą czynnością zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest sprecyzowanie potrzeb w zakresie zamówienia i prawidłowe rozstrzygnięcie co do jego rodzaju. Najważniejsze jest, aby prawidłowo określić, czy dane zamówienie jest dostawą, usługą, robotą budowlaną, czy też może jednym z zamówień mieszanych, o którym mowa w art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i określenie wartości szacunkowej zamówienia są najistotniejszymi czynnościami wstępnymi, jakich dokonuje zamawiający na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W art. 29-31 pzp określone zostały zasady sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym stanowi art. 36 ust. 1 pkt 3 pzp.

Niezbędne definicje

Zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest budowa i remont chodników, można określić za pomocą następujących nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień:

 

– 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

– 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

– 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

– 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

 

Pojęcie robót budowlanych zostało objaśnione w art. 2 pkt 8 pzp. W przytoczonym przepisie znajdujemy odwołanie do ustawy Prawo budowlane (dalej: pr.bud.). Nie znajdziemy w nim jednak wprost objaśnienia pojęcia „chodnik”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do definicji zawartej w art. 4 pkt 6 ustawy o drogach publicznych (DzU nr 19, poz. 115 ze zm.) – dalej: udp, zgodnie z którą „chodnik” to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne