Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Czy wspólnie znaczy razem

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   konsorcjum   pełnomocnictwo   siwz

Nad znaczeniem wyrażenia „wspólna oferta” Dominik K. zaczął się zastanawiać dopiero na początku listopada, kiedy to zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprokurowaną przez pewien urząd miasta.

Zwykle, przy dużych zamówieniach, Dominik K. uczestniczył w postępowaniach jako spółka cywilna, którą utworzył wespół z bratem. Do niedawna uważał, że spółka cywilna także składa ofertę wspólną w rozumieniu art. 23 pzp. Jednak z treści siwz, którą aktualnie studiował, wynikało coś innego. Stało tam bowiem napisane:

 

„1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

2. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów określonych w pkt V.1 niniejszej specyfikacji.

3. Warunki określone w pkt IV niniejszej specyfikacji zamawiający uzna za spełnione przez konsorcjum, jeżeli do oferty zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków przez jednego lub wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum”.

 

Dominik K. słusznie uważał, że gdyby jeden z uczestników postępowania spełniał wszystkie warunki określone przez zamawiającego, wówczas nie byłoby sensu tworzyć konsorcjum. Stąd też uznał, że sprawę należy wyjaśnić przed terminem składania ofert, tym bardziej że zamawiający wśród innych dokumentów żądał przedstawienia także umowy konsorcjum i to jako załącznika do oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne