Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zamówienia in-house i kryteria udzielania zamówień

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy zmiany wprowadzone nową dyrektywą, dotyczące zamówień udzielanych między podmiotami sektora publicznego, a także odnoszące się do generalnych ustaleń w zakresie kryteriów udzielania zamówień publicznych.


Zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego (zamówienia in-house i współpraca horyzontalna)

Cel

Zdefiniowanie, w jakich sytuacjach zamówienia publiczne nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy.

Podstawa prawna

 

  • punkty 31–33 preambuły;
  • artykuł 12 „zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego”.

Aktualna sytuacja

Obowiązująca obecnie dyrektywa 2004/18/WE nie porusza kwestii zamówień publicznych między podmiotami sektora publicznego (ang. in-house cooperation). Wśród zamawiających pojawiała się jednak wątpliwość: czy zapisy dyrektywy mają zastosowanie w przypadku udzielania zamówień publicznych między podmiotami publicznymi, czy też nie? Odpowiedzi na to pytanie udzielał niejednokrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w swoich orzeczeniach (zob. sprawy: C-107/98, C-26/03, C-458/03, C-340/04, C-324/07 oraz C-573/07). Określił w nich przesłanki, które muszą być spełnione, aby zamówienie publiczne realizowane między podmiotami sektora publicznego było wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy.

Interpretacja orzecznictwa Trybunału sprawiała trudności instytucjom zamawiającym, a ponadto była różna w zależności od państwa członkowskiego Unii Europejskiej (zob. pkt 31 preambuły dyrektywy 2014/24/UE). Dlatego też w toku prac nad nową dyrektywą 2014/24/UE zdecydowano o wprowadzeniu do unijnego reżimu zamówień publicznych zapisów określających warunki, w których przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie mają zastosowania do zamówień publicznych między podmiotami sektora publicznego (art. 12). Ponieważ zapisy te bazują na orzecznictwie Trybunału, należy stwierdzić, że nastąpiła tzw. inkorporacja orzecznictwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne