Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Prawidłowy opis

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Józef Kunicki
Autor: Bartłomiej Brosz

Aby obronić zarzut naruszenia przepisów ustawy, zamawiający powinien w razie potrzeby mieć dobre argumenty za tym, że sposób opisania przez niego przedmiotu zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi względami.

O tym, jak ścisła i bezpośrednia zależność zachodzi pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a treścią przyszłej oferty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wiadomo bowiem, że wszelkie wady i niedociągnięcia w precyzyjnym określeniu przedmiotu przyszłej umowy będą mieć swoje niekorzystne następstwa począwszy od chwili publikacji ogłoszenia i siwz, poprzez ocenę ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, a następnie realizację umowy.

Zapisy zrozumiałe dla wszystkich

Dokonywany przez zamawiającego w siwz opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi o najistotniejszych postanowieniach przyszłej umowy. Stąd też na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, przy wykorzystaniu standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, tj. pojęć zrozumiałych dla wszystkich wykonawców działających w danej branży.  Opis ten w zależności od stopnia skomplikowania zamawianego dobra może zawierać się w jednym, czytelnym i zrozumiałym zdaniu lub może też przybrać postać obszernego, lecz integralnego z siwz załącznika. Załącznikiem do siwz jest też zazwyczaj projekt umowy regulującej sposób wykonania zamówienia. Jeśli zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, a następnie odpowiada na pytania wykonawców, musi pamiętać, że wyjaśnienia te mają charakter wiążący, gdyż w ten sposób precyzuje treść siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne