Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Prawidłowy opis

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Józef Kunicki
Autor: Bartłomiej Brosz

Aby obronić zarzut naruszenia przepisów ustawy, zamawiający powinien w razie potrzeby mieć dobre argumenty za tym, że sposób opisania przez niego przedmiotu zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi względami.

O tym, jak ścisła i bezpośrednia zależność zachodzi pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a treścią przyszłej oferty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wiadomo bowiem, że wszelkie wady i niedociągnięcia w precyzyjnym określeniu przedmiotu przyszłej umowy będą mieć swoje niekorzystne następstwa począwszy od chwili publikacji ogłoszenia i siwz, poprzez ocenę ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, a następnie realizację umowy.

Zapisy zrozumiałe dla wszystkich

Dokonywany przez zamawiającego w siwz opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi o najistotniejszych postanowieniach przyszłej umowy. Stąd też na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, przy wykorzystaniu standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, tj. pojęć zrozumiałych dla wszystkich wykonawców działających w danej branży.  Opis ten w zależności od stopnia skomplikowania zamawianego dobra może zawierać się w jednym, czytelnym i zrozumiałym zdaniu lub może też przybrać postać obszernego, lecz integralnego z siwz załącznika. Załącznikiem do siwz jest też zazwyczaj projekt umowy regulującej sposób wykonania zamówienia. Jeśli zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, a następnie odpowiada na pytania wykonawców, musi pamiętać, że wyjaśnienia te mają charakter wiążący, gdyż w ten sposób precyzuje treść siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne