Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Rozbiórka obiektu budowlanego

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Danuta Domżalicka

Przygotowując zamówienie na roboty rozbiórkowe, zamawiający musi uwzględnić m.in. regulacje wynikające z prawa budowlanego i z wydanych do niego aktów wykonawczych. Rozbiórka jest bowiem robotą budowlaną.

W przepisach prawa nie znajdziemy dokładnej definicji ani bliższego określenia pojęcia „rozbiórka”. Zgodnie z doktryną należy uznać, że rozbiórka polega na wykonaniu szeregu czynności, takich jak odłączenie i odcięcie obiektu przeznaczonego do rozbiórki od wszelkich mediów (w tym: sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej), następnie demontaż instalacji i urządzeń wewnętrznych i w końcu rozebranie obiektu, czyli w konsekwencji usunięcie obiektu z miejsca, w który został on kiedyś wzniesiony. Termin „rozbiórka” jest też czasem utożsamiany z pojęciem „wyburzenie”.

Rozbiórkę można wykonać metodą mechaniczno-ręczną, wykorzystując odpowiedni sprzęt techniczny, jak np.: młoty hydrauliczne, szczęki kruszące umieszczane na koparkach i inny specjalistyczny sprzęt do burzenia. Tam, gdzie jest to niezbędne, prace wykonywane są przez robotników budowlanych.

Rozbiórkę dużych obiektów budowlanych (takich jak np. kominy, przestronne hale magazynowe, obiekty wielokondygnacyjne itp.) wykonuje się często metodą pirotechniczną przy użyciu odpowiednich materiałów wybuchowych.

Rozbiórka to robota budowlana

Rozbiórka obiektu budowlanego jest robotą budowlaną. Stanowi o tym art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.). Również zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych, wydanego na podstawie art. 2c ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), należy uznać, że burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych są robotami budowlanymi.

W związku z tym zarówno do określenia wartości szacunkowej zamówienia, jak i do sporządzenia opisu zamówienia, którego przedmiot obejmuje rozbiórkę obiektu budowlanego, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy pzp, w szczególności art. 29–33, oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Aby prawidłowo określić wartość szacunkową zamówienia na rozbiórkę, konieczne jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne