Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Rozbiórka obiektu budowlanego

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Danuta Domżalicka

Przygotowując zamówienie na roboty rozbiórkowe, zamawiający musi uwzględnić m.in. regulacje wynikające z prawa budowlanego i z wydanych do niego aktów wykonawczych. Rozbiórka jest bowiem robotą budowlaną.

W przepisach prawa nie znajdziemy dokładnej definicji ani bliższego określenia pojęcia „rozbiórka”. Zgodnie z doktryną należy uznać, że rozbiórka polega na wykonaniu szeregu czynności, takich jak odłączenie i odcięcie obiektu przeznaczonego do rozbiórki od wszelkich mediów (w tym: sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej), następnie demontaż instalacji i urządzeń wewnętrznych i w końcu rozebranie obiektu, czyli w konsekwencji usunięcie obiektu z miejsca, w który został on kiedyś wzniesiony. Termin „rozbiórka” jest też czasem utożsamiany z pojęciem „wyburzenie”.

Rozbiórkę można wykonać metodą mechaniczno-ręczną, wykorzystując odpowiedni sprzęt techniczny, jak np.: młoty hydrauliczne, szczęki kruszące umieszczane na koparkach i inny specjalistyczny sprzęt do burzenia. Tam, gdzie jest to niezbędne, prace wykonywane są przez robotników budowlanych.

Rozbiórkę dużych obiektów budowlanych (takich jak np. kominy, przestronne hale magazynowe, obiekty wielokondygnacyjne itp.) wykonuje się często metodą pirotechniczną przy użyciu odpowiednich materiałów wybuchowych.

Rozbiórka to robota budowlana

Rozbiórka obiektu budowlanego jest robotą budowlaną. Stanowi o tym art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.). Również zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych, wydanego na podstawie art. 2c ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), należy uznać, że burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych są robotami budowlanymi.

W związku z tym zarówno do określenia wartości szacunkowej zamówienia, jak i do sporządzenia opisu zamówienia, którego przedmiot obejmuje rozbiórkę obiektu budowlanego, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy pzp, w szczególności art. 29–33, oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Aby prawidłowo określić wartość szacunkową zamówienia na rozbiórkę, konieczne jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne