Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wzory dokumentów

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Oprac. Elżbieta Sobczuk
Tagi:    zaliczka   roboty budowlane

Zaliczka w pzp (cz. 2)

1. W pzp nie określono skutków prawnych na wypadek:

 

  • defraudacji środków objętych zaliczką;
  • wykorzystania zaliczki niezgodnego z przeznaczeniem;
  • uchylenia się od rozliczenia otrzymanej kwoty zaliczki;
  • żądania zwrotu części środków wypłaconych ponad potrzebę albo nawet pełnej kwoty na wypadek odstąpienia od umowy podstawowej.


2. Istotne postanowienia umowy, np. o roboty budowlane, w zakresie zaliczki powinny zawierać:

 

  • przyrzeczenie udzielenia zaliczki na poczet wykonania oznaczonego zamówienia ze wskazaniem wysokości kwoty obciążającej zamawiającego;
  • cel zaliczki w odniesieniu do świadczenia wynikającego ze skonkretyzowanej umowy podstawowej;
  • wymaganie zabezpieczenia zwrotu zaliczki przy zaliczkach przekraczających 20% wysokości wynagrodzenia pod rygorem nieważności czynności prawnej (art. 151a ust. 6 pzp w związku z art. 58 kc);
  • termin wypłaty zaliczki;
  • zastrzeżenie w umowie konieczności zdeponowania i utrzymywania jej sumy na wyodrębnionym rachunku bankowym (subkoncie) wykonawcy, co ma zapobiegać sprzeniewierzeniu zaliczki w wypadku, gdy wykonawca pokryje z otrzymanej kwoty jakieś wymagalne od dawna zaległości wobec osób trzecich.


3. Zaliczka powinna być wypłacona wykonawcy najpóźniej bezpośrednio przed poniesieniem kosztów, na wezwanie wykonawcy do zapłaty przyrzeczonej sumy. W razie spóźnienia się zamawiającego z wypłatą przyrzeczonej sumy wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (art. 481 § 1 kc).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne