Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wzór umowy o roboty liniowe

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Ewa Wiktorowska

Sporządzając umowę o roboty budowlane na potrzeby zamówienia publicznego, zamawiający musi uwzględnić przepisy pzp i pr. bud., a także kc. Pomocny w tym względzie może się okazać nowy rekomendowany przez UZP wzór umowy.

W polskiej praktyce budowlanej, także tej związanej z zamówieniami publicznymi, nie ma powszechnie obowiązujących standardów umów o roboty budowlane. Każdy z inwestorów opracowuje swoje – mniej lub bardziej doskonałe – projekty i weryfikuje je w miarę popełnianych błędów. Podjęte w 2005 r. próby opracowania takich standardów na zlecenie UZP zaowocowały dokumentem określonym jako „Wzorcowa dokumentacja przetargowa”, który był dość rzadko stosowany przez zamawiających, a jeżeli już z niego korzystano, to raczej jako z materiału pomocniczego przy sporządzaniu własnych warunków umów o roboty budowlane.

Podobnie nie znajdują szerokiego zastosowania Warunki Kontraktowe FIDIC, chociaż do niedawna nie miały żadnej konkurencji. Od czasu, gdy ich stosowanie nie jest obligatoryjne w przypadku dofinansowania ze środków unijnych, są one dużo rzadziej wykorzystywane.

Polski zamawiający, działający na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), samodzielnie kształtuje postanowienia umowy, a to sprawia, że projekty takich umów uwzględniają często tylko racje jednej strony. Tymczasem należy pamiętać, że płynne i bezkonfliktowe wykonanie zamówienia wymaga zrozumienia racji obu stron.

Korzystanie z dobrego wzorca

Miejmy nadzieję, że z podobnym brakiem zainteresowania nie spotka się naprawdę dobry przykład umowy (i dokonany w niej podział ryzyk) nazwany „Wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym” (dalej: Wzór Umowy).

Nie powinno budzić wątpliwości, że stosowanie tego Wzoru Umowy jest dopuszczalne na gruncie pzp. Należy bowiem zwrócić uwagę na wskazane w art. 139 ust. 1 pzp odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc), zgodnie z którą:

 

  • w ramach swobody kontraktowej strony mogą przy nawiązywaniu stosunku umownego zastosować ustalony przez jedną z nich wzorzec, a w szczególności ogólne warunki umów lub regulaminy, i wiążą one drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone przy zawarciu umowy (art. 384 § 1 kc);
  • jeśli posługiwanie się wzorcem (np. Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub Wzorem Umowy, rekomendowanym przez UZP) jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, to wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści (art. 384 § 2 kc).


Omawiany Wzór Umowy wyprzedza nieco przepisy nowelizujące pzp, ale jest z nimi zbieżny. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne