Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Literkę T należy TRAKTOWAĆ poważnie. To z nią związane są takie pojęcia, jak TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, TREŚĆ OFERTY czy TŁUMACZENIA dokumentów składanych w języku obcym, a przede wszystkim TERMINY obowiązujące w postępowaniu.

W każdym postępowaniu zamawiający wyznacza potencjalnym wykonawcom TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. To jeden z elementów wskazywanych w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do negocjacji. Termin ten może być wymaganym elementem wykonania zamówienia lub elementem pożądanym. Termin wykonania zamówienia jest istotnym elementem umowy i jego zmiana na etapie realizacji tej umowy powinna być zgodna z zasadami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pzp.

Obowiązkowym elementem siwz i ogłoszenia o zamówieniu jest wskazanie przez zamawiającego TERMINU SKŁADANIA I TERMINU OTWARCIA OFERT. Terminy te wyznaczane są na ten sam dzień, z różnicą w określeniu godziny wykonania tych czynności. Oba te terminy podlegają przedłużeniu: obligatoryjnie, w przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia, lub fakultatywnie, jeśli np. w czasie prowadzonej procedury zamawiający otrzymuje dużą liczbę wniosków o udzielenie wyjaśnień do siwz.

Składana przez wykonawcę oferta jest ważna w określonym przez zamawiającego TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ, który w zależności od wartości zamówienia wynosi 30, 60 lub 90 dni. Jego wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz jest obowiązkiem zamawiającego. Termin ten może być przedłużony zarówno przez zamawiającego, jak i przez wykonawców, jednak zamawiający może to uczynić tylko raz, a termin może zostać przedłużony maksymalnie o 60 dni. Rygory te nie obowiązują wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne