Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zamówienia publiczne a sektor MŚP

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości.

W lutym 2014 r. ukazało się studium „Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych oraz agregacja zamówień publicznych w UE”1, które zostało sporządzone na zlecenie Komisji Europejskiej przez grupę trzech prywatnych podmiotów – PwC, London Economics oraz Ecorys. Dotyczy ono dwóch aspektów zamówień publicznych:

 

  • dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do zamówień publicznych;
  • agregacji zamówień publicznych, czyli ich koncentracji po stronie zamawiających (za pośrednictwem umów ramowych bądź też na skutek działalności centralnych instytucji zamawiających).

 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze rezultaty studium dotyczące pierwszego ze wskazanych aspektów, czyli dostępu MŚP do zamówień publicznych. Wszystkie dane statystyczne (wyrażone w euro) zaczerpnięto z treści studium, którego pełny tekst – w angielskiej wersji językowej – dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej2.

Studium obejmuje okres 2009–2011 i bazuje na:

 

  • analizie treści ogłoszeń opublikowanych w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a dostępnych w bazie danych TED3;
  • rezultatach dwóch kwestionariuszy online, wypełnionych przez 1198 instytucji zamawiających oraz 1375 przedsiębiorstw;
  • rezultatach 215 wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami zarówno instytucji zamawiających, jak i oferentów.

 

Warto na początku wyjaśnić, że użyte w tekście studium pojęcie „ujęcie ilościowe” odnosi się do udziału procentowego w ogóle wszystkich udzielonych zamówień (opublikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia), natomiast pojęcie „ujęcie wartościowe” odnosi się do udziału procentowego w zagregowanej wartości udzielonych zamówień (opublikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia). Rozróżnienie na przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie zostało przedstawione w tabeli: „Definicja…”.

Ogólny udział MŚP w realizacji zamówień publicznych na terenie UE

Większość zamówień publicznych – 66% (w ujęciu ilościowym) – realizowana była przez MŚP. Przedsiębiorstwa mikro realizowały 18%, małe przedsiębiorstwa – 21%, a średnie – 17% zamówień publicznych.

W ujęciu wartościowym MŚP realizowały zamówienia stanowiące 28% ich globalnej wartości. Na przedsiębiorstwa mikro przypadło 4%, na małe – 9%, podczas gdy na średnie przypadło 15% wartości wszystkich zamówień.

Wartości te nie odzwierciedlają udziału MŚP w gospodarce, którego wskaźniki są następujące:

 

  • 21% w wypadku przedsiębiorstw mikro,
  • 18% w wypadku przedsiębiorstw małych lub średnich.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne