Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Jak zabrać gminie unijne środki

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Halina Olszowska
Autor: Rys. B. Brosz

Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych. Jak wynika z raportu NIK, kontrole były „na ogół skuteczne i zapewniały wykrywanie nieprawidłowości dotyczących niezachowania trwałości projektów”.

Wielka szkoda, że wśród tych pozytywnie ocenionych nie znalazła się instytucja, która miała pieczę nad Gminą O., kiedy ta realizowała projekt wart 500 tys. zł.

Przyznać trzeba, że kontrola odbywała się na bieżąco, począwszy od analizy treści ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz wraz ze wzorem umowy. Jako że nie było żadnych uwag do dostarczonych dokumentów, gmina ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Tuż po ogłoszeniu przetargu i zamieszczeniu siwz na stronie internetowej gminny urzędnik zauważył we wzorze umowy zgoła niepotrzebny zapis dotyczący doliczenia 8% VAT do ceny netto. W trybie art. 38 ust. 4 pzp natychmiast dokonano modyfikacji specyfikacji, eliminując błędny zapis i pozostawiając wykropkowane miejsce na wpisanie stawki podatku zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przy okazji, na wniosek wykonawców, dokonano uszczegółowienia przedmiotu zamówienia, co spowodowało zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz przedłużenie terminu składania ofert. Zgodnie z pzp zarówno ogłoszenie, jak i zmieniona treść siwz zostały zamieszczone na stronie internetowej i dodatkowo przesłane do instytucji kontrolującej.

W każdym niemal miejscu zaznaczano, że dla przygotowania oferty skuteczne są wskazania poprawionej specyfikacji wraz z poprawionym wzorem umowy, i podawano miejsce jej publikacji.

Postępowanie zajęło Gminie O. dość dużo czasu z uwagi na to, że wykonanie przedmiotu zamówienia cieszyło się wielkim zainteresowaniem nie tylko lokalnych wykonawców. Dość powiedzieć, że zarejestrowano niemal 100 pobrań specyfikacji, a ostatecznie złożonych zostało 10 ofert.

Jego wysokość VAT

Zamawiający musiał odrzucić dwie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp, gdyż zawierały błędy w obliczeniu ceny oferty. Obaj wykonawcy deklarowali cenę obejmującą 8% VAT, chociaż zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni byli doliczyć VAT w wysokości 23%.

Do tych wykonawców, zgodnie z art. 87 ust. 1 pzp, Gmina O. skierowała pytanie o to, co legło u podstaw takiej konstrukcji ceny. W odpowiedzi otrzymała informację, że: „podstawą obliczenia ceny oferty był § 3 wzoru umowy, wskazujący, że będzie doliczony 8% VAT”. Z odpowiedzi wynikało więc, że wykonawcy ci nie zapoznali się z poprawionym wzorem umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne