Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dostawa tablic rejestracyjnych

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Justyna Starek

Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę tablic rejestracyjnych zamawiający musi rozpocząć od precyzyjnego określenia swoich potrzeb. Prawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia nie może budzić żadnych wątpliwości u wykonawcy. Tylko wówczas wykonawcy będą mogli złożyć prawidłowe oferty, a zamawiający otrzyma to, czego naprawdę potrzebuje.

Tworzenie precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia

Aby w wyniku zamówienia tablic rejestracyjnych zamawiający otrzymał to, czego potrzebuje, musi przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj rejestrowanych pojazdów i ich liczbę. Formułując opis przedmiotu zamówienia, zamawiający powinien pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w szczególności w art. 29 i 30 pzp. W przepisach tych wskazano m.in., że przedmiot zamówienia opisuje się:

 

  1. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 pzp);
  2. w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 1 pzp);
  3. określając cechy techniczne i jakościowe i mając na uwadze Polskie Normy (art. 30 ust. 1 pzp).


Tablice rejestracyjne w obecnej formie wydawane są od 1 maja 2000 r. Nowe tablice pokryte są substancją silnie odbijającą światło i zastąpiły tablice starszego typu, czarne z białymi znakami, które były mniej czytelne w nocy. Obecny wzór tablic został określony w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Od 1 maja 2006 r. obowiązuje unijny wzór tablic rejestracyjnych, gdzie 12 gwiazdek Unii Europejskiej zastąpiło polską flagę (Euroband). Ponadto kierujący pojazdem zobowiązany jest do naklejenia nalepek legalizacyjnych: dwie hologramowe nalepki o wymiarach 30×20 mm nakleja się na tablice rejestracyjne, a jedną (30×10 mm) należy wkleić do dowodu rejestracyjnego.

Przy zamawianiu tablic rejestracyjnych należy pamiętać, że używanie zwrotów wieloznacznych bądź niedookreślonych lub pominięcie jakiejś istotnej informacji, mającej wpływ na sporządzenie oferty, może spowodować konieczność unieważnienia postępowania.

 

  • Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 3 stycznia 2012 r. (KIO/KD 104/11)


„Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podniósł, iż stosownie do treści art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne