Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Niejedyne kryterium

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

W Dzienniku Ustaw z 18 września 2014 r. pod poz. 1232 została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 19 października 2014 r. Warto w tym kontekście zwrócić szczególną uwagę na znowelizowany art. 91 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), gdzie w ust. 2a (dodanym wskutek nowelizacji) zapisano: „Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe”. Należy więc uznać, że stosowanie kryterium ceny jako jedynego będzie możliwe tylko dla najprostszych zamówień. Ponieważ usługi związane z ochroną nie są proste, to zdaniem autora należy poznać zasady stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert podczas organizowania zamówień na te usługi.

W art. 5 pzp przewidziano łagodniejszy reżim udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe, a takimi – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym – są usługi ochroniarskie. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są tego typu usługi, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

Kryterium oceny ofert

Miernikiem umożliwiającym sprawiedliwe porównanie ofert oraz gwarantującym wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty jest kryterium oceny ofert.

Dotychczas instytucje zamawiające w postępowaniach na usługi ochrony w większości korzystały z jednego kryterium – ceny. Nierzadko jednak w efekcie narzekały na sposób realizacji swoich zamówień, utyskując a to na organizację firmy, a to na sposób pracy i kwalifikacje pracowników firmy ochroniarskiej. Korzystanie z pozacenowych kryteriów oceny ofert dla tej usługi może rozwiązać wiele problemów zamawiającego.

Zgodnie z dostępną literaturą można wyróżnić cztery najważniejsze obszary, w których należy oceniać wartość merytoryczną zamówienia na usługi ochrony: personel ochrony, zarządzanie zamówieniem, infrastruktura zamówienia, firma.

Personel ochrony

Największym atutem każdej firmy ochroniarskiej są jej pracownicy. W zależności od rodzaju usługi ochrony firma składająca ofertę powinna przedstawić dowody, że pracownicy wybrani do wykonania danego zadania posiadają niezbędne doświadczenie i kwalifikacje. Od nich przecież zależy codzienne wykonywanie usług. W przypadku wymogu wysokiego wyspecjalizowania lub szczególnie wrażliwych obszarów ochrony instytucja zamawiająca może wymagać dowodów, że przydzieleni pracownicy mają doświadczenie w pracy w takim lub podobnym obszarze. W niektórych obiektach wysokiego ryzyka zamawiający może wymagać przedstawienia CV pracowników wykonujących zadania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne