Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    szkoda   robota budowlana   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Kolejne pojęcia, których znajomość jest obowiązkowa dla każdego zamówieniowca, rozpoczynają się na literę S. Specyfikacja, szacowanie i sprawozdanie to chyba najważniejsze z nich.

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (siwz) to dokument opisujący wymogi zamawiającego w zakresie zasad wyboru wykonawcy oraz przedmiotu zamówienia. Treść siwz zamieszczana jest na stronie internetowej lub przekazywana wykonawcom w ciągu 5 dni na ich wniosek. Do upływu terminu składania ofert treść siwz może być zmieniana przez zamawiającego. Informacje zawarte w siwz, zamieszczane także w ogłoszeniu o zamówieniu, muszą być identyczne.

SZACOWANIE wartości zamówienia ma istotne znaczenie dla wyboru właściwych zasad postępowania przy udzielaniu zamówienia i powinno być wykonane z należytą starannością. Pozwoli to m.in. uniknąć zarzutu zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania pzp. Szacowanie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, gdy przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, a w przypadku dostaw i usług termin ten wynosi 3 miesiące.

Zamówienia SEKTOROWE to zamówienia udzielane przez podmioty działające w sektorach: wody, energetyki, transportu i telekomunikacji. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia takie nie mogą być udzielane na zasadach ogólnych. W pzp uwzględnia się regulacje udzielania zamówień przez takie przedsiębiorstwa, wynikające z odrębnych dyrektyw.

Wyrządzenie przez wykonawcę SZKODY przez niewykonanie zamówienia lub wykonanie nienależyte powoduje wykluczenie tego wykonawcy z postępowań o zamówienie publiczne. Warunkiem koniecznym jest, aby szkoda wynosiła nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania. Wykaz takich wykonawców prowadzi, ogłasza i aktualizuje na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych Prezes UZP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne