Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wątpliwości dotyczące stosowania klauzul społecznych

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób zamawiający może uwzględnić klauzule społeczne w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Komisja Europejska, uzasadniając wprowadzenie do systemu zamówień publicznych klauzul społecznych, wskazała, że: „Dzięki rozważnym zakupom organy administracji publicznej mogą propagować możliwości zatrudnienia, godną pracę, integrację społeczną, dostępność, projektowanie dla wszystkich i etyczny handel oraz starać się osiągnąć szerszy zakres zgodności ze standardami społecznymi”1. Należy zwrócić uwagę, że klauzule społeczne mogą być stosowane zarówno w warunkach przedmiotowych (dotyczących przedmiotu zamówienia), jak i podmiotowych (dotyczących wykonawców). W pzp znalazły się dwa przepisy, które wprost odnoszą się do klauzul społecznych: art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4.

Sprecyzowane tam wytyczne zamawiający może wykorzystać, konstruując warunki udziału w postępowaniu. Należy pamiętać, że warunki te powinny być tworzone z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz związania z przedmiotem postępowania: „Norma wypływająca z art. 22 ust. 2 Pzp ma charakter blankietowy i podlega konkretyzacji w każdym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby warunki udziału w postępowaniu były adekwatne do przedmiotu zamówienia tzn. pozostawały z nim w związku na tyle ścisłym, by spełniający je wykonawca był w stanie wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością” (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej – Urząd Zamówień Publicznych z 19 stycznia 2010 r., KIO/KU 1/10).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne