Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Wątpliwości dotyczące stosowania klauzul społecznych

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób zamawiający może uwzględnić klauzule społeczne w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Komisja Europejska, uzasadniając wprowadzenie do systemu zamówień publicznych klauzul społecznych, wskazała, że: „Dzięki rozważnym zakupom organy administracji publicznej mogą propagować możliwości zatrudnienia, godną pracę, integrację społeczną, dostępność, projektowanie dla wszystkich i etyczny handel oraz starać się osiągnąć szerszy zakres zgodności ze standardami społecznymi”1. Należy zwrócić uwagę, że klauzule społeczne mogą być stosowane zarówno w warunkach przedmiotowych (dotyczących przedmiotu zamówienia), jak i podmiotowych (dotyczących wykonawców). W pzp znalazły się dwa przepisy, które wprost odnoszą się do klauzul społecznych: art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4.

Sprecyzowane tam wytyczne zamawiający może wykorzystać, konstruując warunki udziału w postępowaniu. Należy pamiętać, że warunki te powinny być tworzone z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz związania z przedmiotem postępowania: „Norma wypływająca z art. 22 ust. 2 Pzp ma charakter blankietowy i podlega konkretyzacji w każdym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby warunki udziału w postępowaniu były adekwatne do przedmiotu zamówienia tzn. pozostawały z nim w związku na tyle ścisłym, by spełniający je wykonawca był w stanie wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością” (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej – Urząd Zamówień Publicznych z 19 stycznia 2010 r., KIO/KU 1/10).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne