Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Korupcja a zamówienia publiczne w Polsce

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Marcin Piątek

Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych.

Pojęcie „korupcja” oznacza zepsucie (łac. corruptio), demoralizację, rozkład społeczny, zgniliznę, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność. Zgodnie z definicjami zastosowanymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (dalej: CBA) w „Poradniku antykorupcyjnym dla urzędników” należy przyjąć, że korupcja to:

 

  1. w ujęciu węższym (na użytek prawa karnego materialnego): żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio albo pośrednio, łapówki czy jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść albo jej obietnicę1;
     
  2. w ujęciu szerszym, tzw. społeczno-ekonomicznym:
     
  • wykorzystywanie władzy publicznej dla celów prywatnych;
  • zachowanie władz publicznych, polityków i urzędników służby cywilnej, w wyniku którego wzbogacają się oni w sposób bezprawny i nieuzasadniony lub przyczyniają się do wzbogacenia osób sobie bliskich przez niewłaściwe wykorzystanie powierzonej im władzy;
  • czyn, który popełnia każdy, kto – powodowany swoimi bezpośrednimi lub pośrednimi interesami – narusza system reguł, za realizację których sam jest odpowiedzialny;
  • sprzeniewierzenie się zasadzie oddzielenia życia prywatnego od życia zawodowego2.

Korupcja w zamówieniach publicznych w Polsce w raporcie UE

W październiku 2013 r. Unia Europejska przedstawiła raport Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)3 nt. korupcji w państwach unijnych. Analizie poddano osiem państw UE: Francję, Hiszpanię, Włochy, Holandię, Polskę, Rumunię, Węgry i Litwę, uwzględniając zamówienia publiczne związane z: budową dróg i kolei, szkoleniami, badaniami naukowymi, wodociągami i oczyszczalniami ścieków, budownictwem (czyli segmenty najbardziej narażone na korupcję). Raport ukazuje ogromną skalę zjawiska korupcyjnego w państwach unijnych (szczególnie w Polsce):

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne