Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wzory dokumentów

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Oprac. Elżbieta Sobczuk
Tagi:    zaliczka   siwz

Zaliczka w pzp

 

 1. Zaliczki udziela się przed spełnieniem świadczenia niepieniężnego na sfinansowanie nakładów (kosztów) wykonawcy. W umowie należy wyraźnie wskazać taki właśnie cel zaliczkowania wykonawcy, co ma duże znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za ewentualne wyłudzenie środków lub uchylenie się od ich zwrotu.
   
 2. Zaliczka jest fakultatywna, a więc zamawiający nie może być narażony na jakiekolwiek roszczenie drugiej strony umowy o jej ustanowienie, w tym także w ramach odwołania przysługującego wykonawcy przy ubieganiu się o zamówienie publiczne.
   
 3. O dopuszczeniu zaliczki przesądza sam zamawiający, proponując jej warunki, niepodlegające już negocjacjom na dalszych etapach postępowania, choć wykonawcy przed upływem terminu do składania ofert mogą wnosić zastrzeżenia do treści przyszłej umowy w trybie odwoławczym.
   
 4. Zamawiający może udzielić zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.
   
 5. Zaliczki udziela się, jeżeli zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących:

  – z budżetu UE;
  – z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA;
  – z bezzwrotnej pomocy pochodzącej z jakichkolwiek źródeł zagranicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne