Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wzory dokumentów

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Oprac. Elżbieta Sobczuk
Tagi:    zaliczka   siwz

Zaliczka w pzp

 

 1. Zaliczki udziela się przed spełnieniem świadczenia niepieniężnego na sfinansowanie nakładów (kosztów) wykonawcy. W umowie należy wyraźnie wskazać taki właśnie cel zaliczkowania wykonawcy, co ma duże znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za ewentualne wyłudzenie środków lub uchylenie się od ich zwrotu.
   
 2. Zaliczka jest fakultatywna, a więc zamawiający nie może być narażony na jakiekolwiek roszczenie drugiej strony umowy o jej ustanowienie, w tym także w ramach odwołania przysługującego wykonawcy przy ubieganiu się o zamówienie publiczne.
   
 3. O dopuszczeniu zaliczki przesądza sam zamawiający, proponując jej warunki, niepodlegające już negocjacjom na dalszych etapach postępowania, choć wykonawcy przed upływem terminu do składania ofert mogą wnosić zastrzeżenia do treści przyszłej umowy w trybie odwoławczym.
   
 4. Zamawiający może udzielić zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.
   
 5. Zaliczki udziela się, jeżeli zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących:

  – z budżetu UE;
  – z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA;
  – z bezzwrotnej pomocy pochodzącej z jakichkolwiek źródeł zagranicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne