Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak potwierdzić szacowanie

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

W ramach podsumowania przeprowadzonego rozeznania cenowego zamawiający powinien w odpowiednim dokumencie wskazać kwotę, którą przyjmuje jako wartość szacunkową danego zamówienia.

Oszacowanie wartości przyszłego zamówienia jest jednym z pierwszych kroków podejmowanych przez zamawiającego podczas przygotowania postępowania o jego udzielenie. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) szacowanie wartości powinno odbywać się z należytą starannością. Ponieważ w pzp nie wskazano definicji pojęcia należytej staranności, należy jej szukać w ustawie – Kodeks cywilny (dalej: kc) oraz w doktrynie. W art. 355 § 2 kc wskazano, że: „Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności”. Rozumienie tej definicji niejednokrotnie przybliżano w orzecznictwie.

 

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 stycznia 2013 r. (VI ACa 1077/12)


„Na gruncie kodeksu cywilnego należyta staranność to staranność (…), jakiej mamy prawo oczekiwać, jakiej powinniśmy się spodziewać i na jaką mamy prawo liczyć. (…) Wzorzec należytej staranności nie jest oparty na indywidualnych cechach i właściwościach dłużnika, w szczególności na zapobiegliwości, jakiej sam on przestrzega, lecz na oczekiwaniach społecznych wobec osób, które znalazły się w określonej sytuacji. Miernik należytej staranności jest więc zobiektywizowany, a ta obiektywizacja wzorca chroni interes wierzyciela, jego zaufanie, że dłużnik zachowa się zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami w danej sytuacji”.

Niezbędna należyta staranność

Właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia pozwoli zamawiającemu na rozstrzygnięcie, które przepisy pzp powinien stosować przy wyborze wykonawcy. Może się bowiem okazać, że będzie zwolniony z obowiązku wyboru wykonawcy w trybie ustawy, gdy wartość zamówienia nie przekroczy progu wskazanego w art. 4 pkt 8 pzp (wynoszącego obecnie 30 000 euro).

Dzięki należytemu ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia zamawiający – na bazie ustalonych kwot (cen) obowiązujących na danym rynku – jest zdolny ocenić, czy posiadane przez niego w budżecie środki będą wystarczające do zapłaty wynagrodzenia dla wykonawcy zamówienia. Należyte oszacowanie wartości zamówienia pozwala również na proporcjonalne określenie tych warunków udziału w postępowaniu, które będą oparte na kwotach (czyli m.in. dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców czy doświadczenia w wykonaniu zadań o pewnej wartości). Należy pamiętać, że przy określaniu wartości szacunkowej nie bierze się pod uwagę podatku od towarów i usług. W przypadku zamówień udzielanych w częściach szacowanie wykonuje się dla każdej z tych części. Ustalona wartość szacunkowa zamówienia jest podstawą do wyliczenia przez zamawiającego kwoty wadium, która nie może przekraczać 3% wartości szacunkowej. Gdyby więc zamawiający określił wartość szacunkową w kwocie brutto i wyliczył od tej kwoty maksymalną wartość wadium, stanowiłoby to naruszenie art. 45 ust. 4 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne