Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Negocjacje i komunikacja elektroniczna

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    siwz   dialog konkurencyjny

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmiany dotyczące korzystania z procedur negocjacyjnych oraz z komunikacji elektronicznej.


Negocjacje w ramach nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE

Cele zmian

 

  • uelastycznienie procedur udzielania zamówień publicznych, przez zwiększenie możliwości stosowania procedur negocjacyjnych, oraz zakresu prowadzenia negocjacji;
  • zwiększenie efektywności udzielania zamówień publicznych przez skrócenie czasu trwania procedur.


Sposób

 

  • zmiany w przepisach dotyczących dialogu konkurencyjnego;
  • wprowadzenie nowej procedury konkurencyjnej z negocjacjami.


Ramy prawne

 

  • punkty 42–45 preambuły;
  • artykuł 26 dotyczący zasad wyboru procedury;
  • artykuł 29 dotyczący procedury konkurencyjnej z negocjacjami;
  • artykuł 30 dotyczący procedury dialogu konkurencyjnego.

Przesłanki umożliwiające skorzystanie z procedur negocjacyjnych

Przesłanki zastosowania obydwu procedur (zwanych odtąd zbiorczo procedurami negocjacyjnymi), zawarte w art. 26 ust. 4, są identyczne. Oznacza to, że tylko od instytucji zamawiającej zależeć będzie, którą z procedur wybierze. Aby móc wszcząć procedurę negocjacyjną, wystarczy wypełnić tylko jedną z prezentowanych w ramce przesłanek zawartych w art. 26 ust. 4.

Przesłanki zastosowania procedury negocjacyjnej są szersze niż te zawarte w obowiązującej obecnie dyrektywie 2004/18/WE. Usunięto m.in. wymóg „szczególnej złożoności zamówienia” (art. 29 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE), który był warunkiem skorzystania z dialogu konkurencyjnego.

Liberalizacja przepisów była intencją unijnego ustawodawcy, o czym można się przekonać, czytając pkt 42 preambuły: „Bardzo istotne jest, by instytucje zamawiające miały większą elastyczność, jeśli chodzi o wybór procedury udzielania zamówień zakładającej możliwość negocjacji”. Jednak elastyczność instytucji zamawiających ograniczona jest przez pkt 43 preambuły, zgodnie z którym nie należy stosować procedur negocjacyjnych „w odniesieniu do gotowych usług lub dostaw, które mogą być zrealizowane przez wielu różnych wykonawców działających na rynku”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne