Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dostawa tuszów i tonerów

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Justyna Starek

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę tuszów i tonerów może stanowić dla zamawiającego problem przez konieczność dobrania produktów odpowiednich do posiadanych przez zamawiającego drukarek.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przedmiot zamówienia opisuje się w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 3 pzp opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przepis ten pierwotnie został ujęty w dyrektywie 2004/18/WE.

Podstawowe zasady

Przestrzeganie zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych ściśle związane jest z obowiązkiem zamawiającego, by podejmować wszelkie działania w ramach uprawnień ustawowych. Jak podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) – „(…) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą podejmować działań bez podstawy prawnej zawartej w odpowiednich przepisach kompetencyjnych” (zob. wyrok z 23 lipca 2010 r., KIO/UZP 1448/10; KIO/UZP 1450/10; KIO/UZP 1451/10).

Dla prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w tym przypadku bardzo istotne jest również rozróżnienie na tusze i tonery. Tuszów używa się w drukarkach atramentowych, a tonerów w drukarkach laserowych i ksero­kopiarkach. W praktyce można się spotkać z dwoma sposobami przygotowania i przeprowadzenia postępowań na dostawę tuszów i tonerów. Przedmiotem zamówienia w pierwszym z nich jest dostawa, a w drugim – usługa związana z przeglądem, naprawą i pracami konserwacyjnymi drukarek oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów/tuszów) i części zamiennych.

Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych

Aby po zakończeniu postępowania przetargowego zamawiający otrzymał dobre tusze, które nie zniszczą jego urządzeń drukujących, przy opisie przedmiotu zamówienia powinien on przede wszystkim postawić na jakość. Cena zatem schodzi tutaj na drugi plan. Podstawową sprawą przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia jest rozróżnienie, czy zamówienie będzie dotyczyło tuszów, czy tonerów. Istotne jest podanie informacji, do jakiego urządzenia produkt jest wymagany. Należy podać ilość oraz wskazać, czy chodzi o oryginał, czy o zamiennik.

Warto zaznaczyć, że nie zawsze zamówienie oryginalnych tuszów i tonerów stanowi gwarancję ich niezawodności. W urządzeniach drukujących producent często stosuje zapis, zgodnie z którym w okresie gwarancji kupujący powinien używać oryginalnych tuszów/tonerów. Oznacza to, że zamawiający powinien udokumentować fakt nabycia materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez podmiot będący producentem danego sprzętu (zachowując materiały eksploatacyjne z logo producenta, opakowanie pierwotne z symbolem lub numerem katalogowym umożliwiającym zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne