Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Dialog techniczny w usługach ochrony

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Przeprowadzenie dialogu technicznego jest pewną formą konsultacji z wykonawcami, która umożliwia zamawiającemu sporządzenie rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia i siwz oraz sprecyzowanie warunków umowy.

Choć minęło już trochę czasu od nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w zakresie wprowadzenia przepisów dotyczących dialogu technicznego, ta świetna forma wspierania zamawiającego w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia wcale nie zdobyła dużej popularności.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że dialog techniczny „umożliwi zamawiającym zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie lub na rynku właściwym dla przedmiotu zamówienia planowanego do udzielenia, a także skonfrontowanie potrzeb z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek (…)”.

Pomoc ekspertów

Niektórym błędnie może się wydawać, że prosta usługa ochrony nie wymaga wsparcia fachowców i doradztwa, o którym ustawodawca wspomina w art. 31a ust. 1 pzp. Tymczasem dzięki nowym narzędziom usługi te mogą być realizowane bardziej efektywnie i profesjonalnie.

Niestety zamawiający w większości korzystają wciąż z jednego kryterium – ceny, a opisy przedmiotu zamówienia są często nieprecyzyjne i niedokładne, co skutkuje tym, że w trakcie postępowania wykonawcy kierują wiele zapytań do zamawiającego (co z kolei przedłuża czas prowadzenia postępowania), a zamawiający – wskutek słabo przez siebie przygotowanego postępowania – narzekają na sposób realizacji swoich zamówień (np. na sposób pracy wykonawcy czy kwalifikacje pracowników firmy ochroniarskiej).

Prowadzenie dialogu technicznego musi być realizowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (art. 31a ust. 2 pzp). Zamawiający jest zatem zobowiązany do:

 

  1. równego traktowania wykonawców;
  2. przekazywania (publikowania) informacji:

 

  • o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie – na swojej stronie internetowej,
  • o zastosowaniu dialogu technicznego – w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.


W trakcie prowadzonego dialogu technicznego specjaliści wskażą na nowe profesjonalne i skuteczne metody ochrony, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne. Eksperci mogą też podpowiedzieć zamawiającemu, jak stworzyć prawidłową koncepcję bezpieczeństwa (dedykowaną indywidualnie dla danego zamawiającego) oraz jak korzystać z nowoczesnego – często nieznanego jeszcze zamawiającemu – sprzętu technicznego wspomagającego ochronę, którego samodzielnie nie byłby w stanie opisać dla swoich potrzeb.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne