Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Dialog techniczny w usługach ochrony

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Przeprowadzenie dialogu technicznego jest pewną formą konsultacji z wykonawcami, która umożliwia zamawiającemu sporządzenie rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia i siwz oraz sprecyzowanie warunków umowy.

Choć minęło już trochę czasu od nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w zakresie wprowadzenia przepisów dotyczących dialogu technicznego, ta świetna forma wspierania zamawiającego w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia wcale nie zdobyła dużej popularności.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że dialog techniczny „umożliwi zamawiającym zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie lub na rynku właściwym dla przedmiotu zamówienia planowanego do udzielenia, a także skonfrontowanie potrzeb z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek (…)”.

Pomoc ekspertów

Niektórym błędnie może się wydawać, że prosta usługa ochrony nie wymaga wsparcia fachowców i doradztwa, o którym ustawodawca wspomina w art. 31a ust. 1 pzp. Tymczasem dzięki nowym narzędziom usługi te mogą być realizowane bardziej efektywnie i profesjonalnie.

Niestety zamawiający w większości korzystają wciąż z jednego kryterium – ceny, a opisy przedmiotu zamówienia są często nieprecyzyjne i niedokładne, co skutkuje tym, że w trakcie postępowania wykonawcy kierują wiele zapytań do zamawiającego (co z kolei przedłuża czas prowadzenia postępowania), a zamawiający – wskutek słabo przez siebie przygotowanego postępowania – narzekają na sposób realizacji swoich zamówień (np. na sposób pracy wykonawcy czy kwalifikacje pracowników firmy ochroniarskiej).

Prowadzenie dialogu technicznego musi być realizowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (art. 31a ust. 2 pzp). Zamawiający jest zatem zobowiązany do:

 

  1. równego traktowania wykonawców;
  2. przekazywania (publikowania) informacji:

 

  • o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie – na swojej stronie internetowej,
  • o zastosowaniu dialogu technicznego – w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.


W trakcie prowadzonego dialogu technicznego specjaliści wskażą na nowe profesjonalne i skuteczne metody ochrony, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne. Eksperci mogą też podpowiedzieć zamawiającemu, jak stworzyć prawidłową koncepcję bezpieczeństwa (dedykowaną indywidualnie dla danego zamawiającego) oraz jak korzystać z nowoczesnego – często nieznanego jeszcze zamawiającemu – sprzętu technicznego wspomagającego ochronę, którego samodzielnie nie byłby w stanie opisać dla swoich potrzeb.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne