Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiany wynikające z małej nowelizacji

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska
Autor: Piotr Kanarek

Prace legislacyjne nad dwiema tegorocznymi nowelizacjami już się zakończyły. Tzw. mała nowelizacja została uchwalona 5 listopada, natomiast duża – 2 grudnia br. W tym numerze charakterystyka zmian wynikających z małej nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Na ten rok zaplanowano dwie nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Pierwsza, tzw. antykryzysowa, mała nowelizacja (ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) została uchwalona przez sejm 5 listopada, a 26 listopada podpisana przez prezydenta. Duża nowelizacja natomiast uchwalona została 2 grudnia br. W tym numerze miesięcznika opisane zostaną najważniejsze zmiany zawarte w małej nowelizacji.

 

Głównymi przyczynami wprowadzenia „małej nowelizacji”, według uzasadnienia rządowego, były:

 

1) potrzeba sprostania wyzwaniom aktualnej sytuacji gospodarczej,

2) ograniczenie negatywnych skutków dla rynku pracy,

3) dostosowanie polskiego prawa do wymogów wynikających z prawa europejskiego,

4) konieczność odformalizowania i przyspieszenia procedur udzielania zamówień publicznych,

5) chęć zwiększenia konkurencyjności na rynku zamówień publicznych.

 

Przyjęte zmiany mają niejednolity charakter. Jako najistotniejsze należy wskazać te, które dotyczą:

 

1. modyfikacji zasad dotyczących zwrotu wadium – wcześniejsze zwolnienie wniesionych środków finansowych w celu zwiększenia płynności finansowej uczestników postępowania przetargowego (art. 46 ust. 1-3 pzp),

2. dopuszczenia możliwości udzielania przez zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia, co powinno – zdaniem ustawodawcy – przyczynić się do obniżenia kosztów wykonania zamówień i może mieć znaczenie dla przedsiębiorców przechodzących trudności spowodowane kryzysem (art. 151a pzp),

3. odstąpienia od obowiązkowego żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie gwarancji na rzecz fakultatywnego (art. 147 ust. 3 i 4 pzp),

4. zmian w zasadach zwracania się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz – nowa regulacja przesuwa możliwość dokonania tej czynności na wcześniejszy etap postępowania w celu przyspieszenia procedur (art. 38 pzp),

5. dopuszczenia możliwości uwzględnienia przez zamawiającego w ogłoszeniu, że o przyznanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne