Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany wynikające z małej nowelizacji

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska
Autor: Piotr Kanarek

Prace legislacyjne nad dwiema tegorocznymi nowelizacjami już się zakończyły. Tzw. mała nowelizacja została uchwalona 5 listopada, natomiast duża – 2 grudnia br. W tym numerze charakterystyka zmian wynikających z małej nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Na ten rok zaplanowano dwie nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Pierwsza, tzw. antykryzysowa, mała nowelizacja (ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) została uchwalona przez sejm 5 listopada, a 26 listopada podpisana przez prezydenta. Duża nowelizacja natomiast uchwalona została 2 grudnia br. W tym numerze miesięcznika opisane zostaną najważniejsze zmiany zawarte w małej nowelizacji.

 

Głównymi przyczynami wprowadzenia „małej nowelizacji”, według uzasadnienia rządowego, były:

 

1) potrzeba sprostania wyzwaniom aktualnej sytuacji gospodarczej,

2) ograniczenie negatywnych skutków dla rynku pracy,

3) dostosowanie polskiego prawa do wymogów wynikających z prawa europejskiego,

4) konieczność odformalizowania i przyspieszenia procedur udzielania zamówień publicznych,

5) chęć zwiększenia konkurencyjności na rynku zamówień publicznych.

 

Przyjęte zmiany mają niejednolity charakter. Jako najistotniejsze należy wskazać te, które dotyczą:

 

1. modyfikacji zasad dotyczących zwrotu wadium – wcześniejsze zwolnienie wniesionych środków finansowych w celu zwiększenia płynności finansowej uczestników postępowania przetargowego (art. 46 ust. 1-3 pzp),

2. dopuszczenia możliwości udzielania przez zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia, co powinno – zdaniem ustawodawcy – przyczynić się do obniżenia kosztów wykonania zamówień i może mieć znaczenie dla przedsiębiorców przechodzących trudności spowodowane kryzysem (art. 151a pzp),

3. odstąpienia od obowiązkowego żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie gwarancji na rzecz fakultatywnego (art. 147 ust. 3 i 4 pzp),

4. zmian w zasadach zwracania się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz – nowa regulacja przesuwa możliwość dokonania tej czynności na wcześniejszy etap postępowania w celu przyspieszenia procedur (art. 38 pzp),

5. dopuszczenia możliwości uwzględnienia przez zamawiającego w ogłoszeniu, że o przyznanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne