Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Nowe uregulowania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Czy zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8b pzp, się sumują? Jeżeli mamy 2 koncerty – jeden w styczniu, a drugi w kwietniu – to czy koszt wynajęcia artystów (gdy np. występ każdego z nich kosztuje 500 000 zł) należy sumować, czy też każde z tych wydarzeń traktuje się „oddzielnie”?

W mojej ocenie zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8b pzp, nie należy sumować. Wyłączenie wskazane w tym przepisie ma na celu ułatwienie udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej. W uzasadnieniu do nowelizacji, która wprowadziła do pzp art. 4 pkt 8b, wskazano, że: „Celem projektowanej regulacji jest ułatwienie udzielania zamówień w zakresie kultury poprzez odbiurokratyzowanie postępowania dotyczącego zakupu rzeczy lub usług. (…) zgodnie z motywem 25 dyrektywy 2004/18/WE «udzielanie zamówień publicznych na pewne nadawcze usługi audiowizualne powinno umożliwiać uwzględnienie aspektów o znaczeniu kulturalnym i społecznym, co sprawia, że zasady udzielania zamówień nie mają zastosowania» (…). Jednocześnie należy zauważyć, iż w przedmiotowym obszarze z zasady występuje brak konkurencyjności, zwykle instytucje kultury chcą zakupić konkretne dzieło sztuki lub zaangażować konkretnego artystę, tym samym projektowane regulacje powinny zostać ocenione jako zgodne z prawem Unii Europejskiej”.

Są to w mojej ocenie odrębne zamówienia i każde z nich należy traktować oddzielnie. Z definicji wskazanej w art. 2 pkt 13 pzp wynika, iż wyznacznikiem zamówienia jest umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą. Mając to na uwadze, w kontekście zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8b pzp, należy przyjąć zasadę, którą w uproszczeniu można ująć tak: „jedna umowa = jedno zamówienie”.


Czy postępowanie na wybór osób tworzących projekty graficzne należy uznać za zamówienie, o którym mowa w art. 4 pkt 8b pzp?

Zgodnie z art. 4 pkt 8b pzp ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp (tzw. progi unijne). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne