Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Fakturowanie elektroniczne

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Paweł Nowicki

Wprowadzenie dyrektywy 2014/55/UE ma na celu m.in. skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów, zintegrowanie procesów biznesowych i zapewnienie transparentności przepływów informacji.

Podczas gdy uwaga wszystkich podmiotów zainteresowanych unijnym rynkiem zamówień publicznych skupiona była na pakiecie nowych dyrektyw zamówieniowych, tj. dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE oraz dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji, Parlament Europejski i Rada uchwaliły kolejną dyrektywę, dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Jest to dyrektywa 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Ma ona ułatwić rozliczenia związane z udzielaniem zamówień publicznych i tym samym rozbudowywać transgraniczny handel elektroniczny w Unii Europejskiej. Jednocześnie uchwalenie tego aktu prawnego jest kolejnym krokiem na drodze cyfryzacji zamówień: dyrektywa uzupełnia bowiem działania służące wprowadzaniu elektronicznych zamówień publicznych (ang. e-procurement), zgodnie z nowymi dyrektywami zamówieniowymi.

Usprawnianie procesu udzielania zamówień

Przyjęcie omawianej dyrektywy jest rezultatem kilkuletnich działań różnych instytucji unijnych, podejmowanych w celu elektronizacji nie tylko zamówień publicznych, lecz także całej administracji publicznej. Parlament Europejski w rezolucji z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (2011/2178 (INI)) – podkreślał znaczne korzyści płynące z fakturowania elektronicznego. Jest ono instrumentem służącym zwiększeniu wydajności i obniżeniu kosztów zarządzania wszystkimi relacjami klient-dostawca, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Umożliwia skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, usprawnienie procesu pobierania VAT, ograniczenie kosztów druku i wysyłki oraz zintegrowanie procesów biznesowych, a także gwarantuje większą transparentność przepływów informacji i wymiany danych w procesie wystawiania faktur. Co więcej, Parlament Europejski uznaje fakturowanie elektroniczne za istotny instrument usprawniający zamówienia publiczne, wskazując na fakt, że elektroniczne zamówienia obejmują nie tylko etap poprzedzający udzielenie zamówienia, lecz również etap po jego udzieleniu. E-fakturowanie jest także ułatwieniem dla przedsiębiorców z sektora małych, mikro oraz średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP), obniża bowiem koszty ich funkcjonowania oraz pozwala na większy udział w transgranicznym handlu elektronicznym. W konsekwencji doprowadzenie do uchwalenia omawianej dyrektywy wpisuje się w obecny trend ułatwiania dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych dla wykonawców z sektora MŚP.

Ustalenie jednolitej normy europejskiej

Podstawowym celem uchwalenia dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych jest usunięcie lub ograniczenie przeszkód w handlu transgranicznym, wynikających z współistnienia wielu wymogów prawnych i norm technicznych dotyczących wystawianych faktur. Są one stosowane na różnym poziomie zaawansowania przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, lecz przeważnie nie są ze sobą kompatybilne. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne