Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Limity czasowe w dyrektywie 2014/24/UE

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    siwz

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmianę terminów składania wniosków lub ofert.

Cele zmian

Zwiększenie efektywności udzielania zamówień publicznych przez skrócenie czasu trwania procedur.

Sposób

  • skrócenie minimalnego terminu składania ofert;
  • umożliwienie instytucjom zamawiającym, w określonych okolicznościach, ustalania terminu składania ofert po uprzednich konsultacjach z potencjalnymi oferentami.

Ramy prawne

  • punkt 46 preambuły;
  • artykuły 27–31 dyrektywy, określające minimalne terminy;
  • artykuł 47, nakazujący instytucjom zamawiającym uwzględnianie „złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie ofert”.

Uwagi

1. Terminy wskazane w ramce liczone są od momentu wysłania ogłoszenia do publikacji lub wysłania zaproszenia do składania ofert.

2. Terminy określone dla procedury konkurencyjnej z negocjacjami porównywane są z terminami dotyczącymi procedury negocjacyjnej poprzedzonej wcześniejszą publikacją ogłoszenia.

3. Dyrektywa 2004/18/WE zawiera zapisy dotyczące skrócenia minimalnych terminów w sytuacji, gdy ogłoszenie jest wysłane do publikacji drogą elektroniczną i/lub gdy siwz jest dostępna elektronicznie.

4. Ogłoszenia są publikowane w ciągu pięciu dni od daty ich wysłania (art. 51(2) dyrektywy 2014/24/UE).

5. Dyrektywa stawia wymogi odnośnie do zawartości wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Tylko pod warunkiem ich wypełnienia możliwe jest zastosowanie skróconych terminów (art. 27(2) i art. 28(3)).

6. Dla procedury ograniczonej oraz procedury konkurencyjnej z negocjacjami państwa członkowskie mogą wprowadzić do swoich porządków prawnych zapisy, które umożliwią instytucjom zamawiającym, będącym poniżej poziomu centralnego, wyznaczenie terminu składania ofert w drodze porozumienia między nimi a zakwalifikowanymi oferentami. W przypadku braku takiego porozumienia minimalny limit czasowy na składanie ofert wynosi 10 dni (art. 28(4)).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne