Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wyroby medyczne jako przedmiot zamówienia

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Justyna Starek

W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o możliwości żądania próbki.

Każdy zamawiający, który staje przed zadaniem opisania przedmiotu zamówienia na wyroby medyczne, jest zobowiązany do przestrzegania zasad wynikających nie tylko z ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), lecz także z ustawy o wyrobach medycznych (dalej: uwm) i ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 pzp). Nie można go opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 pzp). Ponadto w opisie przedmiotu zamówienia nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 pzp).

Orzecznictwo KIO

Niewątpliwie opis przedmiotu zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla procedury udzielenia zamówienia. To na jego podstawie dany wykonawca decyduje, czy złoży swoją ofertę w postępowaniu, na co wielokrotnie zwracała uwagę Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO).
 

  • Wyrok KIO z 11 lutego 2013 r. (KIO 185/13)


„Opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się więc w sposób jednoznaczny, z pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. I w taki sposób, sposób jednoznaczny i wyczerpujący sporządzony został opis przedmiotu tego konkretnego zamówienia. Wynika bowiem z niego zakres zamówienia i warunki jego realizacji”.

 

  • Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r. (KIO 2888/12)


„Art. 29 ust. 1 ustawy zawiera normę nakazującą zamawiającemu jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby wykonawca po zapoznaniu się z tym opisem był w stanie sporządzić ofertę. Tym samym w sytuacji, gdy zamawiający oczekuje dostawy na jego rzecz jakiegoś dobra czy świadczenia na jego rzecz usługi, musi określić swoje wymagania tak szczegółowo i dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować, czego zamawiający oczekuje i to właśnie mu zaoferować. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne