Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wyroby medyczne jako przedmiot zamówienia

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Justyna Starek

W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o możliwości żądania próbki.

Każdy zamawiający, który staje przed zadaniem opisania przedmiotu zamówienia na wyroby medyczne, jest zobowiązany do przestrzegania zasad wynikających nie tylko z ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), lecz także z ustawy o wyrobach medycznych (dalej: uwm) i ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 pzp). Nie można go opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 pzp). Ponadto w opisie przedmiotu zamówienia nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 pzp).

Orzecznictwo KIO

Niewątpliwie opis przedmiotu zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla procedury udzielenia zamówienia. To na jego podstawie dany wykonawca decyduje, czy złoży swoją ofertę w postępowaniu, na co wielokrotnie zwracała uwagę Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO).
 

  • Wyrok KIO z 11 lutego 2013 r. (KIO 185/13)


„Opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się więc w sposób jednoznaczny, z pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. I w taki sposób, sposób jednoznaczny i wyczerpujący sporządzony został opis przedmiotu tego konkretnego zamówienia. Wynika bowiem z niego zakres zamówienia i warunki jego realizacji”.

 

  • Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r. (KIO 2888/12)


„Art. 29 ust. 1 ustawy zawiera normę nakazującą zamawiającemu jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby wykonawca po zapoznaniu się z tym opisem był w stanie sporządzić ofertę. Tym samym w sytuacji, gdy zamawiający oczekuje dostawy na jego rzecz jakiegoś dobra czy świadczenia na jego rzecz usługi, musi określić swoje wymagania tak szczegółowo i dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować, czego zamawiający oczekuje i to właśnie mu zaoferować. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne