Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wzory dokumentów

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Oprac. Elżbieta Sobczuk

Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro

 1. Za sposób udzielania zamówień publicznych odpowiada kierownik zamawiającego oraz inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.
 2. Kierownik zamawiającego akceptuje procedurę udzielenia zamówienia do progu 30 000 euro stosownym zarządzeniem lub postanowieniem.
 3. Dla opisu przedmiotu zamówienia zamawiający nie musi stosować zakazów i nakazów, o których mowa w art. 29, 30 i 31 pzp.
 4. Wartość każdego zamówienia podprogowego oblicza się zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 33–34 pzp.
 5. Zamówienie musi być zrealizowane w sposób celowy, oszczędny i efektywny.
 6. Zamówienie może być realizowane tylko w momencie posiadania środków pieniężnych na dzień podpisania umowy.
 7. Zamówienie może obejmować tylko zadania realizujące cele uwzględnione np. w uchwale budżetowej lub w planie finansowym.
 8. Realizacja zamówienia musi być zaplanowana tak, by była możliwość jego terminowego wykonania.
 9. Zamawiający jest zobowiązany stosować zasadę równego traktowania wykonawców, przekazując wszystkim wykonawcom informacje dotyczące prowadzonego postępowania.
 10. Zamawiający jest zobowiązany stosować zasadę jawności prowadzonego postępowania.
 11. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację zamówienia przy zamówieniach powyżej kwoty ………….. zł powinna wystąpić o złożenie przez wykonawców propozycji cenowych w formie pisemnej, faksowej lub e-mailem.
 12. Po przeprowadzeniu takiego rozpoznania rynku zamawiający powinien sporządzić protokół.
 13. Zachowując zasadę konkurencji na poziomie podstawowym, zapytania cenowe należy kierować do przynajmniej dwóch wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne