Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Orzeczenia ETS

Data publikacji: 01-01-2010 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał  7 wyroków w zakresie zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywanych pytań prejudycjalnych bądź też skargi o stwierdzenie uchybienia.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ETS) jest najwyższym organem sądowym Wspólnot Europejskich. W obszarze zamówień publicznych sprawy przez niego rozpatrywane dotyczą pytania (odesłania) prejudycjalnego albo też skargi o stwierdzenie uchybienia.

 

W ramach pytania prejudycjalnego ETS odpowiada na pytanie sądu krajowego, dotyczące interpretacji określonych zapisów prawa wspólnotowego bądź też zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Sąd krajowy, który się z nim zwrócił, jest związany otrzymaną wykładnią. Jest ona również wiążąca dla sądów z innych państw członkowskich w momencie, gdy zetkną się one z identycznym problemem. W zakresie zamówień publicznych ETS może odpowiedzieć na pytanie sądu krajowego wynikające ze sprawy toczącej się przed nim, a związanej z zamówieniem o wartości podprogowej, czyli takim, którego zasady udzielania nie są objęte dyrektywami wspólnotowymi (2004/17/WE, 2004/18/WE).

 

Skarga o stwierdzenie uchybienia jest składana przez Komisję Wspólnot Europejskich. Dotyczy ona niewypełnienia przez państwo członkowskie obowiązków wynikających z członkostwa w WE. W odniesieniu do zamówień publicznych mamy najczęściej do czynienia albo z nieterminową transpozycją dyrektywy bądź też transpozycją niepełną czy też sprzeczną z duchem dyrektywy. Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji ETS oraz uregulowań proceduralnych znajdują się na jego stronie www.curia.europa.eu. Natomiast pełna treść wyroków znajduje się w bazie danych prawa wspólnotowego EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu).

 

W 2009 r. Trybunał wydał 7 wyroków (stan na 10 grudnia 2009 r.), które zostaną omówione w porządku chronologicznym w dalszej części artykułu. Ponadto, przedstawione zostaną dwa wyroki wydane pod koniec 2008 r., które nie zostały uwzględnione w prezentacji wyroków Trybunału za rok 2008 (Z. Raczkiewicz, „ETS o zamówieniach” [w:] „Przetargi Publiczne”, nr 12, grudzień 2008).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne