Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dokumentacja projektowa a nadzór autorski

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Monika Kucharczyk, Piotr Dynowski

Jeśli zamawiający nie ujął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w opisie przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, to nie może on udzielić zamówienia na sprawowanie takiego nadzoru w trybie z wolnej ręki.

Postępowanie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej jest związane z planowanym przez zamawiającego zamówieniem na roboty budowlane. Podczas przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zamawiający muszą nie tylko uwzględnić ogólne zasady wynikające z art. 29 i art. 30 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), lecz także stosować normy szczególne.

Przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (art. 31 ust. 1 pzp). Jeżeli przedmiotem zamówienia ma być natomiast zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.), to zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

A zatem w przypadku ogłaszania postępowania na wykonanie robót budowlanych zamawiający z założenia dysponuje już dokumentacją projektową (np. uzyskaną dzięki ogłoszeniu i zrealizowaniu postępowania na wykonanie takiej dokumentacji), natomiast w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opracowanie dokumentacji projektowej będzie jednym z elementów zamówienia realizowanego przez zwycięskiego wykonawcę.

Definicja dokumentacji projektowej

Ani w pzp, ani w pr.bud. nie wskazano definicji dokumentacji projektowej. Problematykę tę reguluje rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający. W tym celu powinien on wziąć pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wynikające z pr.bud. wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.

Zakres dokumentacji projektowej jest zależny od tego, czy dokumentacja ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też do opisu przedmiotu zamówienia, dla którego uzyskanie takiego pozwolenia nie jest wymagane (§ 4 rozporządzenia). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne