Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zakup oleju opałowego

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Marcin Piątek

Publiczne jednostki oświatowe, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczej, muszą zadbać o własne źródło centralnego ogrzewania. To oznacza konieczność zakupienia instalacji grzewczej i sukcesywnego nabywania odpowiedniego paliwa.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) publiczne jednostki oświatowe należą do sektora finansów publicznych. A zatem – jako jednostki budżetowe – są one zobowiązane do stosowania pzp. Podstawą wydatkowania środków publicznych przez jednostki oświatowe jest – w myśl ustawy o finansach publicznych – plan finansowy. O wydatkach decydują jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst), co oznacza, że mają one wpływ również na to, które z wydatków placówek oświatowych w ramach zamówień publicznych będą realizowane bezpośrednio przez placówkę, a które realizować będzie w jej imieniu urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski.

Stosowanie pzp przez publiczne jednostki oświatowe

Podczas realizacji zamówień publicznych przez jednostki oświatowe pojawiają się m.in. następujące problemy:

1. Publiczne jednostki oświatowe jako jednostki organizacyjne jst z reguły nie posiadają wyspecjalizowanej kadry do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne. Najczęściej – w ramach skromnych zasobów kadrowych – jeden pracownik administracji, tj. główna księgowa, kierownik administracyjny lub intendent, ewentualnie bezpośrednio dyrektor jednostki, zajmuje się zamówieniami publicznymi, które – ze względu na ograniczone środki wydatkowe w planie finansowym – są nieduże i sporadycznie realizowane, poza tym zadania związane z zamówieniami stanowią niewielką część obowiązków pracowniczych.

2. Takie jednostki nie posiadają profesjonalnej obsługi prawnej (głównie z powodu ograniczonych środków na ten cel lub ich braku), stąd prawie każdy problem prawny w zamówieniach publicznych jest rozwiązywany metodą poszukiwania darmowych porad (choćby od pracowników urzędu/starostwa czy od rodziców uczniów szkoły).

3. Publiczne jednostki oświatowe – z uwagi na zwiększający się zakres zamówień przez nie realizowanych – muszą w ramach skromnych zasobów kadrowych opanować sztukę udzielania zamówień publicznych nie tylko w zakresie dostaw i usług, lecz także w obszarze robót budowlanych. Ponieważ w przypadku opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane niezbędne jest posiadanie umiejętności oraz określonych uprawnień projektowych, realizacja takich zamówień najczęściej wiąże się z koniecznością zlecenia na zewnątrz wykonania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego, a także wymaga powołania inspektora nadzoru budowlanego na czas trwania inwestycji.

4. Mimo konieczności istnienia zastępowalności stanowisk w administracji publicznej (w tym w jednostkach organizacyjnych jst) z reguły nie ma realnej możliwości zastąpienia pracownika w przypadku jego absencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne