Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Forma uzupełnianych dokumentów

Data publikacji: 01-01-2010 Autor: Marcin Grabski

W zakresie formy, w jakiej mają być składane uzupełniane przez wykonawców dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, należy uznać za niedopuszczalne składanie ich za pośrednictwem faksu.

Uzupełnianie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) to jedna z najczęściej dokonywanych czynności w czasie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego. Niestety – zarówno zamawiający, jak i wykonawcy – często na tym etapie popełniają błędy w zakresie zachowania należytej formy uzupełnianych dokumentów, szczególnie że przepisy pzp nie dostarczają w tej kwestii jasnych wyjaśnień co do właściwego sposobu postępowania.

Zamiar ustawodawcy

Ustawa w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2006 r., która obowiązuje od 25 czerwca 2006 r. (ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – DzU nr 79, poz. 551) wprowadziła nowe zasady porozumiewania się zamawiających z wykonawcami i przekazywania dokumentów. Od czasu tamtej nowelizacji zmianie uległ jedynie ust. 4 artykułu 27 pzp, natomiast ustępy 1-3 nie zmieniły swojego brzmienia.

 

Przy okazji tej samej nowelizacji zmianie uległ również art. 26 pzp. Od czasu wejścia w życie omawianej nowelizacji uzupełnianiu podlegają nie tylko dokumenty, ale i oświadczenia.

 

Jednocześnie ustawodawca narzucił obowiązek określenia w specyfikacji informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne