Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia/roboty dodatkowe

Data publikacji: 01-01-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Bartłomiej Brosz

Od wielu lat w systemie zamówień publicznych funkcjonują podobne pojęcia, które nie posiadają jednoznacznej definicji. Tak jest właśnie w przypadku zamówień dodatkowych i robót dodatkowych.

Aby rozstrzygnąć, co oznaczają i czym się różnią pojęcia „zamówienia dodatkowe” i „roboty dodatkowe”, należy najpierw wyjaśnić dwa inne pojęcia: „przedmiot zamówienia” oraz „opis przedmiotu zamówienia”. Po wielu już latach funkcjonowania w Polsce systemu zamówień publicznych nowych problemów jest coraz więcej, przy czym liczne stare problemy nadal nie są rozwiązane i to pomimo ciągłych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

 

Jednym z takich starych problemów, moim zdaniem fundamentalnym, jest właśnie problem z rozróżnianiem pojęć „przedmiot zamówienia” oraz „opis przedmiotu zamówienia”. Z bardzo wielu publikacji wynika, że ustawodawca zamiennie używa tych sformułowań. Przyjęcie takiej tezy jest jednak sprzeczne z obowiązującymi przepisami, tj. pzp, kodeksem cywilnym, prawem budowlanym oraz, a może przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem. Pzp odnosi się do tej kwestii w art. 29, 30 i 31. Należy w tym miejscu przytoczyć – szkoda, że niestety trochę już zapomniany – bardzo dobry komentarz zawarty w publikacji UZP „Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. T. Czajkowskiego (wydanie trzecie z 2007 r., s. 147): „Treść przepisu wskazuje na potrzebę rozróżnienia dwóch pojęć: „opis” i „określenie” przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia ma dwojakie znaczenie: po pierwsze pozwala na identyfikację przedmiotu zamówienia, po drugie – spełnia doniosłą funkcję normatywną jako składnik siwz. Przez określenie przedmiotu zamówienia należy rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu (skrótowe wskazanie, co jest przedmiotem zamówienia)”.

Przedmiot zamówienia

Co jest więc przedmiotem zamówienia w przypadku postępowania np. na roboty budowlane?  Czy pzp daje odpowiedź na to pytanie? Wprost tej odpowiedzi nie znajdziemy. Jedynym przepisem, który w sposób pośredni daje nam odpowiedź, jest art. 140 ust. 3 pzp, który określa: „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Na podstawie tego zapisu należy stwierdzić, że wszystko, co wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz jest nowym zamówieniem, a więc należy zawrzeć na nie nową umowę. Takimi nowymi zamówieniami są np. zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, oraz zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne