Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia/roboty dodatkowe

Data publikacji: 01-01-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Bartłomiej Brosz

Od wielu lat w systemie zamówień publicznych funkcjonują podobne pojęcia, które nie posiadają jednoznacznej definicji. Tak jest właśnie w przypadku zamówień dodatkowych i robót dodatkowych.

Aby rozstrzygnąć, co oznaczają i czym się różnią pojęcia „zamówienia dodatkowe” i „roboty dodatkowe”, należy najpierw wyjaśnić dwa inne pojęcia: „przedmiot zamówienia” oraz „opis przedmiotu zamówienia”. Po wielu już latach funkcjonowania w Polsce systemu zamówień publicznych nowych problemów jest coraz więcej, przy czym liczne stare problemy nadal nie są rozwiązane i to pomimo ciągłych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

 

Jednym z takich starych problemów, moim zdaniem fundamentalnym, jest właśnie problem z rozróżnianiem pojęć „przedmiot zamówienia” oraz „opis przedmiotu zamówienia”. Z bardzo wielu publikacji wynika, że ustawodawca zamiennie używa tych sformułowań. Przyjęcie takiej tezy jest jednak sprzeczne z obowiązującymi przepisami, tj. pzp, kodeksem cywilnym, prawem budowlanym oraz, a może przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem. Pzp odnosi się do tej kwestii w art. 29, 30 i 31. Należy w tym miejscu przytoczyć – szkoda, że niestety trochę już zapomniany – bardzo dobry komentarz zawarty w publikacji UZP „Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. T. Czajkowskiego (wydanie trzecie z 2007 r., s. 147): „Treść przepisu wskazuje na potrzebę rozróżnienia dwóch pojęć: „opis” i „określenie” przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia ma dwojakie znaczenie: po pierwsze pozwala na identyfikację przedmiotu zamówienia, po drugie – spełnia doniosłą funkcję normatywną jako składnik siwz. Przez określenie przedmiotu zamówienia należy rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu (skrótowe wskazanie, co jest przedmiotem zamówienia)”.

Przedmiot zamówienia

Co jest więc przedmiotem zamówienia w przypadku postępowania np. na roboty budowlane?  Czy pzp daje odpowiedź na to pytanie? Wprost tej odpowiedzi nie znajdziemy. Jedynym przepisem, który w sposób pośredni daje nam odpowiedź, jest art. 140 ust. 3 pzp, który określa: „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Na podstawie tego zapisu należy stwierdzić, że wszystko, co wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz jest nowym zamówieniem, a więc należy zawrzeć na nie nową umowę. Takimi nowymi zamówieniami są np. zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, oraz zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne