Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Obliczanie wartości dostaw

Data publikacji: 01-01-2010 Autor: Robert Bartkowski
Tagi:    dostawa   robota budowlana   prawo opcji

Zasadą jest, iż na początku każdego roku zamawiający powinien ustalić listę wydatków i oszacować ich wartość. Każdy nowy zakup, nieobjęty planem, należy szacować odrębnie i pamiętać, że dostaw nie należy sumować według CPV.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nakazuje na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalić szacunkową wartość przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. O przywiązaniu przez ustawodawcę dużej wagi dla czynności szacowania wartości przedmiotu zamówienia świadczy fakt, iż zamawiający jest zobowiązany do podania z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za tę czynność. Osobę tę wpisuje do protokołu z prowadzonego postępowania sporządzanego w zależności od wartości zamówienia na druku ZP-1 lub ZP-2.

Dzielenie zamówień na części

Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Innymi słowy, nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale zakazany jest taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Zostało to uregulowane w treści art. 32 ust. 4 pzp, w myśl którego jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, iż zamawiający może z określonych względów (organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych itp.) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których będzie prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym wartością każdej z części zamówienia będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji, przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy właściwych dla łącznej wartości zamówienia. Takie działanie zamawiającego nie narusza art. 32 ust. 2 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne