Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Zbigniew Leszczyński


Zmiana istotna czy nieistotna

Czy zmiana technologii uzdatniania wody w krytej pływalni z wody chlorowanej na wodę ozonowaną powinna być zakwalifikowana jako zmiana istotna zawartej umowy, czy też może być zakwalifikowana jako zmiana nieistotna?

 

Problem w tym, że nie ma odpowiedniej definicji zmian istotnych i nieistotnych. Jednak realizując umowę, należy pamiętać także o wykonawcach, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze, a więc o tych, którzy „przegrali”. Na etapie realizacji umowy zastosowanie ma nie tylko art. 144 ust. 1 pzp, ale także art. 7 ust. 1 pzp, który nakazuje zamawiającemu równe traktowanie wykonawców oraz zachowywanie uczciwej konkurencji. Należy zadać sobie pytanie: Co zrobiliby wykonawcy, którzy „przegrali”, gdyby wiedzieli o zmianach, które chcemy wprowadzić do umowy? Gdyby odpowiedź brzmiała, że zmiana ta nie ma wpływu na treść ofert i bez względu na fakt, kto jest wykonawcą, to i tak należałoby ją wprowadzić – byłaby to zmiana nieistotna. Gdyby odpowiedź brzmiała, że zmiana ta ma lub mogła mieć wpływ na treść ofert – byłaby istotna. Biorąc pod uwagę ten sposób myślenia należy stwierdzić, że zmiana technologii uzdatniania wody jest zmianą istotną i jeżeli nie przewidzieliśmy jej w zawartej umowie, to nie można jej wprowadzić, ponieważ spowoduje to naruszenie art. 144 ust. 1 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne