Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Sprzedaż nieruchomości (cz. 2)

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Józef Burzyński

Charakterystyka poszczególnych procedur, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego zbywają znajdujące się na ich terenie nieruchomości oraz przykłady najczęściej pojawiających się w tym zakresie nieprawidłowości.

W styczniowym numerze „Przetargów Publicznych” opisane zostały ogólne zasady sprzedaży mienia gminnego: ogłoszenie o przetargu, zasady przeprowadzania postępowań, wnoszenie wadium oraz zasady sporządzania protokołu. W tym wydaniu omówione zostaną rodzaje przetargów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) – dalej: ugn, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2108).

Przetarg ustny nieograniczony

Najczęstszym rodzajem przetargu, stosowanym w warunkach gminnych przy sprzedaży nieruchomości, jest przetarg ustny nieograniczony. Na mocy § 14 ust. 1 rozporządzenia przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 13 pkt 1-3, 6 i 7, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 oraz zostały dopuszczone do przetargu.

 

Dalej, informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

Zasadą jest, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W trakcie trwania przetargu jego uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne