Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sprzedaż nieruchomości (cz. 2)

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Józef Burzyński

Charakterystyka poszczególnych procedur, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego zbywają znajdujące się na ich terenie nieruchomości oraz przykłady najczęściej pojawiających się w tym zakresie nieprawidłowości.

W styczniowym numerze „Przetargów Publicznych” opisane zostały ogólne zasady sprzedaży mienia gminnego: ogłoszenie o przetargu, zasady przeprowadzania postępowań, wnoszenie wadium oraz zasady sporządzania protokołu. W tym wydaniu omówione zostaną rodzaje przetargów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) – dalej: ugn, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2108).

Przetarg ustny nieograniczony

Najczęstszym rodzajem przetargu, stosowanym w warunkach gminnych przy sprzedaży nieruchomości, jest przetarg ustny nieograniczony. Na mocy § 14 ust. 1 rozporządzenia przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 13 pkt 1-3, 6 i 7, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 oraz zostały dopuszczone do przetargu.

 

Dalej, informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

Zasadą jest, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W trakcie trwania przetargu jego uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne