Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jednoosobowy przedsiębiorca

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Łukasz Laszczyński

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, należy wybrać jej formę, a więc podjąć decyzję o prowadzeniu działalności w formie spółki cywilnej, spółki prawa handlowego czy jako jednoosobowy przedsiębiorca.

Aktem prawnym o charakterze podstawowym, który reguluje omawiane zagadnienie, jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.)
– dalej: usdg. Ustawa ta określa zasady wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania administracji publicznej w tym zakresie. Akt ten definiuje w części ogólnej zarówno pojęcie przedsiębiorcy, jak również działalności gospodarczej. Bardzo podobna definicja przedsiębiorcy zawarta została również w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) – dalej: kc.

 

Ze wskazywanych tam definicji jednoznacznie wynika, iż o tym, czy dany podmiot jest, czy nie przedsiębiorcą, decydują, co do zasady, okoliczności faktyczne w postaci:

 

1) prowadzenia działalności gospodarczej (lub zawodowej),

2) prowadzenia działalności w swoim imieniu, a więc na własny rachunek i na własną odpowiedzialność.

 

W tym miejscu wskazać można różnicę między wskazywanymi wyżej cechami charakteryzującymi przedsiębiorcę i pracownika, który wykonuje swoją działalność na rachunek i ryzyko innego podmiotu (pracodawcy), pozostając jednocześnie pod jego kierownictwem.

 

Pojęcia przedsiębiorcy nie należy utożsamiać z terminem przedsiębiorstwa. Termin ten jest używany nie tylko w nauce prawa, lecz również na gruncie nauk o zarządzaniu czy ekonomii.

Zgodnie z art. 551 kc przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne