Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

PANIE i PANOWIE, w tym numerze PREZENTUJEMY literę P, od której zaczynają się takie POJĘCIA, jak: POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia PUBLICZNEGO, PRZETARG, PRZESŁANKI, PODWYKONAWSTWO czy PROTOKÓŁ.

POSTĘPOWANIEM o udzielenie zamówienia publicznego jest każde postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny muszą być PROPORCJONALNE do przedmiotu zamówienia i z nim związane. Oznacza to, że muszą odnosić się do podstawowych elementów przedmiotu zamówienia, istotnych z punktu widzenia celu przedsięwzięcia, oraz powinny być formułowane w granicach, jakie wyznacza przedmiot świadczenia wykonawcy.

Zakazany jest PODZIAŁ zamówienia w celu uniknięcia konieczności stosowania pzp. Tylko podział zamówienia, który nie prowadzi do obejścia reżimów ustawowych (wynikających z określonych progów wartości), jest dozwolony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamówienie udzielane jest w częściach i łączna wartość tych części nie przekracza 20% wartości zamówienia oraz jest mniejsza od równowartości kwoty 80 000 euro (w przypadku zamówień na dostawy i usługi) lub 1 mln euro (w przypadku zamówień na roboty budowlane) – wówczas dla danej części zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części, a nie sumy wszystkich części.

PRZETARG nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych, których wybór nie musi wynikać ze spełnienia ustawowych PRZESŁANEK.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają PEŁNOMOCNIKA, który reprezentuje ich w postępowaniu albo – dodatkowo – zawiera w ich imieniu z zamawiającym umowę o realizację zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne