Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Skarga kasacyjna do NSA

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Justyna Starek

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i ograniczony. Zastosowanie innych trybów możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie.

Zamówienie z wolnej ręki należy do jednego z trybów, w którym udzielenie zamówienia następuje po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą. Warunki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki zostały określone w art. 67 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Wskazany tam katalog przesłanek jest zamknięty, dlatego też nie może dojść do zastosowania tego trybu, jeśli nie zaistniała choć jedna z nich.

W niniejszym artykule zostanie omówione jedno z postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sprawa ta dotyczyła naruszenia pzp wskutek wyboru trybu z wolnej ręki. Po zbadaniu sprawy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) uznał, że zasady wskazane w pzp rzeczywiście zostały naruszone.

Zarys postępowania

W zawiadomieniu wskazano, że w związku z planowanym we wrześniu 2008 r. rozruchem bloku energetycznego Spółka ogłosiła publiczny przetarg nieograniczony. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp, a zamawiający postanowił udzielić zamówienia publicznego, korzystając przy tym z trybu zamówienia z wolnej ręki. Zdaniem zamawiającego w czasie rozruchu bloku do momentu ustabilizowania i zoptymalizowania jego pracy (czyli przez co najmniej kilka miesięcy) trudno określić parametry wyjściowe popiołów, w związku z czym, mając na uwadze harmonogram prac związanych z jego uruchomieniem, nie ma możliwości zachowania terminów dla innych trybów przewidzianych w pzp, a zamówienie powinno być udzielone niezwłocznie. Wytypowanie zaproszonego do negocjacji wykonawcy nastąpiło na podstawie wiedzy zamawiającego oraz po rozeznaniu rynku wśród odbiorców popiołu. Ponieważ kody odpadów z kotła fluidalnego (nowe technologie) nie pokrywają się z kodami z kotłów paleniskowych tradycyjnych, pierwszym warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu z wolnej ręki było posiadanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych na odbiór popiołu lotnego o kodzie 10 01 82.

Zamawiający skierował zaproszenie do złożenia deklaracji o chęci wzięcia udziału w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 8 firm zajmujących się odbiorem popiołów z tego terenu. Ponieważ tylko jeden wykonawca złożył taką deklarację, umowę podpisano właśnie z nim.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne