Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Dostawa flokulantów

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Michał Zastrzeżyński
Tagi:    siwz   gwarancja

Prawidłowy dobór flokulantów pozwoli na ich efektywne wykorzystanie przez zamawiającego w procesie technologicznym, a to w konsekwencji umożliwi optymalizację kosztów.

Flokulanty są związkami wiążącymi, wykorzystywanymi w procesie flokulacji. Wśród podstawowych rodzajów można wyróżnić flokulanty anionowe, kationowe oraz obojętne. Z substancji tych najczęściej korzysta się w zakładach przeróbki mechanicznej węgla lub w oczyszczalniach ścieków.

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę flokulantów, zamawiający powinien w pierwszej kolejności opisać ich przeznaczenie, ponieważ od tego zależy dobór rodzaju flokulantów. Najczęściej – w zakładach przeróbki mechanicznej węgla – flokulanty wykorzystywane są do procesu sedymentacji mułów i klarowania wód popłuczkowych w zagęszczaczach. Podstawową informacją umożliwiającą prawidłowy dobór flokulantu jest w takim przypadku opis rodzaju osadu.

Próby technologiczne

Niejednokrotnie koniecznym elementem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę flokulantów jest przeprowadzenie prób technologicznych przed złożeniem oferty. Próby te mają na celu dobór flokulantów do właściwości występującego u zamawiającego osadu.

Zamawiający zobowiązany jest do zachowania wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oznacza to, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia wspomnianych prób. Zamawiający ma obowiązek zapewnić takie same warunki do przeprowadzenia prób technologicznych wszystkim potencjalnym wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu przetargowym, tak aby uzyskiwane wyniki były porównywalne. Istotny jest wówczas opis urządzenia, na którym będą przeprowadzane próby. Analizując postępowania przetargowe, można spotkać się z dwojakim podejściem: część zamawiających wymaga, aby próby zostały przeprowadzone na sprzęcie dostarczonym przez wykonawcę, podczas gdy inni zamawiający chcą, by były one prowadzone na urządzeniach przez nich posiadanych.

Wydaje się, że drugie rozwiązanie jest lepsze, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, próby technologiczne będą prowadzone na identycznych urządzeniach, co zminimalizuje ryzyko nierównego traktowania wykonawców. Po drugie, wyniki uzyskiwane dzięki tego typu próbom pokażą skuteczność flokulantów w pracy z urządzeniami, na których będą one rzeczywiście wykorzystywane.

Wybierając drugie rozwiązanie, zamawiający zobowiązany jest podać nie tylko nazwę stosowanego urządzenia, ale również jego podstawowe parametry.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne