Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wzory dokumentów

Data publikacji: 02-05-2014

Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 2)

Serwis

Kryterium to stosuje się szczególnie w dostawach sprzętu komputerowego, serwerów, kserokopiarek lub bardziej skomplikowanych urządzeń i maszyn.

W siwz zamawiający powinien wskazać, jakie warunki serwisu będą dla niego najbardziej istotne. Mogą one dotyczyć w szczególności:

  • długości czasu, w którym wykonawca zobowiązuje się naprawić usterki (tzw. czas reakcji serwisu);
  • czasu pracy punktów serwisowych;
  • możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego;
  • zapewnienia zastępczych urządzeń na czas naprawy.

 

Przy odpowiednim opisie jest to kryterium obiektywne i w pełni mierzalne.


Warunki gwarancji

Jest to kryterium stosowane głównie w przypadku dostaw oraz robót budowlanych. W siwz powinno być wskazane, jakie warunki gwarancyjne podlegają ocenie i jakie są reguły punktacji. Punktowane mogą być np. ceny przeglądów gwarancyjnych, oferowane rozwiązania lub zakres usług gwarancyjnych.


Termin gwarancji

Podczas oceny tego kryterium należy dane zawarte w ofertach porównać do najdłuższego z zaproponowanych okresów gwarancji. Aby zapobiec sytuacji, w której wygrywa oferta z nieracjonalnie długim okresem gwarancji lub oferta wskazująca okres zbyt krótki, zamawiający powinien określić minimalny oraz maksymalny okres dopuszczalnej gwarancji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne