Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wzory dokumentów

Data publikacji: 02-05-2014

Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 2)

Serwis

Kryterium to stosuje się szczególnie w dostawach sprzętu komputerowego, serwerów, kserokopiarek lub bardziej skomplikowanych urządzeń i maszyn.

W siwz zamawiający powinien wskazać, jakie warunki serwisu będą dla niego najbardziej istotne. Mogą one dotyczyć w szczególności:

  • długości czasu, w którym wykonawca zobowiązuje się naprawić usterki (tzw. czas reakcji serwisu);
  • czasu pracy punktów serwisowych;
  • możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego;
  • zapewnienia zastępczych urządzeń na czas naprawy.

 

Przy odpowiednim opisie jest to kryterium obiektywne i w pełni mierzalne.


Warunki gwarancji

Jest to kryterium stosowane głównie w przypadku dostaw oraz robót budowlanych. W siwz powinno być wskazane, jakie warunki gwarancyjne podlegają ocenie i jakie są reguły punktacji. Punktowane mogą być np. ceny przeglądów gwarancyjnych, oferowane rozwiązania lub zakres usług gwarancyjnych.


Termin gwarancji

Podczas oceny tego kryterium należy dane zawarte w ofertach porównać do najdłuższego z zaproponowanych okresów gwarancji. Aby zapobiec sytuacji, w której wygrywa oferta z nieracjonalnie długim okresem gwarancji lub oferta wskazująca okres zbyt krótki, zamawiający powinien określić minimalny oraz maksymalny okres dopuszczalnej gwarancji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne