Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Beneficjenci środków unijnych

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz
Autor: Bartłomiej Brosz

Zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty niebędące zamawiającymi w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Jednym z najważniejszych obowiązków beneficjentów otrzymujących środki z funduszy Unii Europejskiej jest realizacja prowadzonych przez nich projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególne miejsce zajmują tutaj przepisy kształtujące normy udzielania zamówień publicznych.

 

Mając na uwadze kryterium podmiotowe, beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności możemy podzielić na zamawiających, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) oraz na podmioty niebędące zamawiającymi w myśl tej ustawy.

 

Jeżeli chodzi o beneficjentów będących zamawiającymi zgodnie z przepisami pzp, realizacja przez nich procedur zamówień publicznych nie budzi wątpliwości. Beneficjenci ci udzielają zamówień publicznych zgodnie z dyspozycjami ustawy. Jeżeli zaś chodzi o udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów niebędących zamawiającymi w myśl pzp, to kwestia udzielania przez nich zamówień jest niejednoznaczna oraz budząca pewne wątpliwości.


Środki publikacji informacji

 

1. internet,

2. krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym lub regionalnym, publikacje specjalistyczne,

3. lokalne środki publikacji,

4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.


Zakres podmiotowy

Odnosząc się do obecnie obowiązujących regulacji prawnych, w tym zwłaszcza pzp, nie jesteśmy w stanie określić zbioru beneficjentów niebędących zamawiającymi. Po pierwsze, w pzp ani w żadnym innym normatywnym akcie prawnym zbiór ten nie został stypizowany. Po drugie zaś, nawet gdybyśmy z takim zbiorem mieli do czynienia w którejś z obowiązujących regulacji, to z racji dużej liczby podmiotów nie byłoby możliwe, aby zbiór taki miał charakter enumeratywny.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne