Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Beneficjenci środków unijnych

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz
Autor: Bartłomiej Brosz

Zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty niebędące zamawiającymi w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Jednym z najważniejszych obowiązków beneficjentów otrzymujących środki z funduszy Unii Europejskiej jest realizacja prowadzonych przez nich projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególne miejsce zajmują tutaj przepisy kształtujące normy udzielania zamówień publicznych.

 

Mając na uwadze kryterium podmiotowe, beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności możemy podzielić na zamawiających, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) oraz na podmioty niebędące zamawiającymi w myśl tej ustawy.

 

Jeżeli chodzi o beneficjentów będących zamawiającymi zgodnie z przepisami pzp, realizacja przez nich procedur zamówień publicznych nie budzi wątpliwości. Beneficjenci ci udzielają zamówień publicznych zgodnie z dyspozycjami ustawy. Jeżeli zaś chodzi o udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów niebędących zamawiającymi w myśl pzp, to kwestia udzielania przez nich zamówień jest niejednoznaczna oraz budząca pewne wątpliwości.


Środki publikacji informacji

 

1. internet,

2. krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym lub regionalnym, publikacje specjalistyczne,

3. lokalne środki publikacji,

4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.


Zakres podmiotowy

Odnosząc się do obecnie obowiązujących regulacji prawnych, w tym zwłaszcza pzp, nie jesteśmy w stanie określić zbioru beneficjentów niebędących zamawiającymi. Po pierwsze, w pzp ani w żadnym innym normatywnym akcie prawnym zbiór ten nie został stypizowany. Po drugie zaś, nawet gdybyśmy z takim zbiorem mieli do czynienia w którejś z obowiązujących regulacji, to z racji dużej liczby podmiotów nie byłoby możliwe, aby zbiór taki miał charakter enumeratywny.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne