Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Regulamin zamówień do 30 000 euro

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Ostateczny kształt regulaminów udzielania zamówień, których wartość nie przekracza znowelizowanego progu bagatelności, powinien uwzględniać potrzeby danej jednostki, jej specyfikę i wielkość.

W naszym prawodawstwie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej nakazującej posiadanie przez zamawiających regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Z tego powodu konieczność stworzenia takiego regulaminu wywodzona jest w sposób pośredni.

W myśl przywołanego przepisu do udzielania zamówień, których wartość nie przekracza tzw. progu bagatelności, nie stosuje się procedur i zasad wskazanych w pzp. W przypadku takich zamówień należy stosować procedury i normy wskazane w ustawie – Kodeks cywilny (dalej: kc) i ustawie o finansach publicznych (dalej: ufp). Zasady wynikające z tych ustaw są jedynymi przepisami regulującymi dokonywanie zakupów o wartości nieprzekraczającej progu.

Dyskusja nad tym, czy należy ustanowić regulamin udzielania zamówień do progu bagatelności, czy też – wobec braku bezpośredniego przepisu nakazującego posiadanie tego dokumentu – nie ma takiego obowiązku, trwa niezależnie od zmiany, wprowadzonej ostatnią nowelizacją, wskutek której podniesiono wartość progu z 14 000 do 30 000 euro. Wielu kontrolujących uznaje jednak brak takich wewnętrznych uregulowań za niestaranność lub błąd zamawiającego.

Wobec tego należy skupić się na tym, by w taki sposób skonstruować wewnętrzne uregulowania, aby zamawiający mógł nie tylko wydawać fundusze publiczne zgodnie z art. 44 ust. 3 ufp, lecz także wystarczająco udowodnić, że wydaje je zgodnie z tymi zasadami.


Artykuł 44 ust. 3 ufp

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:


1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:


a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;


2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Osoby merytorycznie odpowiedzialne

W różnych jednostkach wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, konstruowane są w różny sposób. Często okazuje się, że są one zbyt rygorystyczne, niezwykle sformalizowane i zawierają zbyt wiele wzorów dokumentacji. Należy natomiast dążyć do tego, by były one racjonalne, zredagowane zwięźle, przejrzyście i syntetycznie oraz unikać nadmiernej szczegółowości. Ponieważ nie istnieją żadne wytyczne co do zawartości regulaminu, to od decyzji kierownika jednostki zależy kształt tych wewnętrznych uregulowań. Zasady regulaminowe powinny uwzględniać potrzeby i specyfikę danej jednostki, jej wielkość i charakter. Zamawiającym może być bowiem zarówno małe przedszkole (gdzie zakupami zajmuje się pani intendentka), jak i rozbudowana instytucja z wieloma komórkami, zatrudniająca wiele osób, które dokonują zakupów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne