Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Regulamin zamówień do 30 000 euro

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Ostateczny kształt regulaminów udzielania zamówień, których wartość nie przekracza znowelizowanego progu bagatelności, powinien uwzględniać potrzeby danej jednostki, jej specyfikę i wielkość.

W naszym prawodawstwie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej nakazującej posiadanie przez zamawiających regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Z tego powodu konieczność stworzenia takiego regulaminu wywodzona jest w sposób pośredni.

W myśl przywołanego przepisu do udzielania zamówień, których wartość nie przekracza tzw. progu bagatelności, nie stosuje się procedur i zasad wskazanych w pzp. W przypadku takich zamówień należy stosować procedury i normy wskazane w ustawie – Kodeks cywilny (dalej: kc) i ustawie o finansach publicznych (dalej: ufp). Zasady wynikające z tych ustaw są jedynymi przepisami regulującymi dokonywanie zakupów o wartości nieprzekraczającej progu.

Dyskusja nad tym, czy należy ustanowić regulamin udzielania zamówień do progu bagatelności, czy też – wobec braku bezpośredniego przepisu nakazującego posiadanie tego dokumentu – nie ma takiego obowiązku, trwa niezależnie od zmiany, wprowadzonej ostatnią nowelizacją, wskutek której podniesiono wartość progu z 14 000 do 30 000 euro. Wielu kontrolujących uznaje jednak brak takich wewnętrznych uregulowań za niestaranność lub błąd zamawiającego.

Wobec tego należy skupić się na tym, by w taki sposób skonstruować wewnętrzne uregulowania, aby zamawiający mógł nie tylko wydawać fundusze publiczne zgodnie z art. 44 ust. 3 ufp, lecz także wystarczająco udowodnić, że wydaje je zgodnie z tymi zasadami.


Artykuł 44 ust. 3 ufp

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:


1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:


a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;


2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Osoby merytorycznie odpowiedzialne

W różnych jednostkach wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, konstruowane są w różny sposób. Często okazuje się, że są one zbyt rygorystyczne, niezwykle sformalizowane i zawierają zbyt wiele wzorów dokumentacji. Należy natomiast dążyć do tego, by były one racjonalne, zredagowane zwięźle, przejrzyście i syntetycznie oraz unikać nadmiernej szczegółowości. Ponieważ nie istnieją żadne wytyczne co do zawartości regulaminu, to od decyzji kierownika jednostki zależy kształt tych wewnętrznych uregulowań. Zasady regulaminowe powinny uwzględniać potrzeby i specyfikę danej jednostki, jej wielkość i charakter. Zamawiającym może być bowiem zarówno małe przedszkole (gdzie zakupami zajmuje się pani intendentka), jak i rozbudowana instytucja z wieloma komórkami, zatrudniająca wiele osób, które dokonują zakupów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne