Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wycinka/pielęgnacja drzew i krzewów

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Joanna Starosta
Tagi:    oświadczenie

W obrębie zadań własnych jednostek samorządowych znajduje się wycinka oraz pielęgnacja roślinności wysokiej. Niezbędnym elementem opisu przedmiotu zamówienia jest w takiej sytuacji rzetelnie sporządzona inwentaryzacja.

Z uwagi na długość życia drzew i krzewów oraz ich znaczenie w środowisku naturalnym, przystępując do realizacji zadań związanych z wycinką i pielęgnacją drzewostanu wysokiego i niskiego bardzo ważne jest rzetelne przygotowanie przedmiotu zamówienia. Wszelkie działania muszą być jednak poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji zasobów, które będą podlegały wycince i pielęgnacji.

 

Inwentaryzacja drzew i krzewów powinna być wykonana jeszcze przed uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę, ponieważ organ wydający ww. decyzję (na podstawie wniosku posiadacza nieruchomości) może odmówić wydania zezwolenia na część egzemplarzy i wówczas zmniejsza się ilość drzew czy krzewów, które zostaną wykazane w przedmiocie zamówienia.

 

Uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wykonanie wycinki określonej liczby drzew i krzewów pozwala na wszczęcie postępowania przetargowego. Należy jednak pamiętać, że przystępując do prac na obiektach zabytkowych zarówno wycinka, jak i prace pielęgnacyjne wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Wykonanie prac związanych z wycinką i pielęgnacją można zlecić po przeprowadzeniu jednego postępowania przetargowego dotyczącego zarówno drzew, jak i krzewów. Mogą to być również osobne postępowania, jednak wówczas należy pamiętać o wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia z uwagi na sumowanie wartości zadań zgodnie z art. 34 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne