Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    sąd konkursowy   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Przetarg wygrywa wykonawca, który złoży NAJKORZYSTNIEJSZĄ ofertę (często jest to oferta z NAJNIŻSZĄ ceną). Z kolei podanie NIEPRAWDZIWYCH informacji lub NIENALEŻYTE wykonywanie umów dyskwalifikuje wykonawcę.

 

NAJKORZYSTNIEJSZA oferta to oferta z najniższą ceną (jeśli to cena jest jedynym kryterium oceny ofert) albo oferta przedstawiająca bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Nie jest prawdą, że przetarg zawsze wygrywa najtańszy – wygrywa najkorzystniejszy, w granicach oceny opisanej przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.

NAJNIŻSZA cena zawsze jest jedynym kryterium oceny ofert w trybie zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.

Zamawiający może zastrzec, aby o zamówienie ubiegali się tylko wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby NIEPEŁNOSPRAWNE. Zastrzeżenie takie musi się znaleźć w ogłoszeniu o zamówieniu. Warunek ten umożliwia wyrównanie szans wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienie, w celu integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Podanie przez wykonawcę NIEPRAWDZIWYCH informacji, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z ubiegania się o zamówienie. Przesłanka wykluczenia jest spełniona wówczas, gdy przedstawione informacje są nierzetelne i celowo wprowadzają w błąd, a nie wynikają z niedbalstwa wykonawcy albo działania nieumyślnego.

Co do zasady umowa o zamówienie publiczne musi być zawarta na czas oznaczony. Wyjątkiem są zamówienia na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, dostawę gazu, ciepła oraz licencji na oprogramowanie komputerowe, w których umowy mogą być zawierane na czas NIEOZNACZONY.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne