Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zarządzanie nieruchomościami

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    dostawa   robota budowlana

Czy spółka z o.o. zarządzająca zarówno mieniem komunalnym gminy, jak i zasobami wspólnot mieszkaniowych (będących właścicielami prywatnymi), jest zobowiązana do stosowania pzp?

Niniejszy artykuł stanowi analizę problematyki stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przez spółkę z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów. Przedmiotem prowadzonej działalności spółki jest zarządzanie nieruchomościami komunalnymi oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Zadania gminy

Ustawa o samorządzie gminnym (dalej: uosg) wskazuje, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 uosg). Należy również wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Przepis ten stanowi jednocześnie otwarty katalog takich zadań. Zaliczono do niego m.in. sprawy związane z ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarką wodną (art. 7 ust. 1 pkt 1 uosg).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 3 uosg oraz w myśl art. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej (dalej: uogk) gminy mogą wykonywać zadania własne w jednej z następujących form:

 

1) przez własną jednostkę organizacyjną (samorządowy zakład budżetowy);
2) za pomocą utworzonej przez gminę spółki prawa handlowego: spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dodatkowo możliwe jest powołanie spółki komandytowej lub komandytowo--akcyjnej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym);
3) przez osoby trzecie (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).


Ponadto art. 10 uogk stanowi, że poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 

1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym;
2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne