Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zarządzanie nieruchomościami

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    dostawa   robota budowlana

Czy spółka z o.o. zarządzająca zarówno mieniem komunalnym gminy, jak i zasobami wspólnot mieszkaniowych (będących właścicielami prywatnymi), jest zobowiązana do stosowania pzp?

Niniejszy artykuł stanowi analizę problematyki stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przez spółkę z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów. Przedmiotem prowadzonej działalności spółki jest zarządzanie nieruchomościami komunalnymi oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Zadania gminy

Ustawa o samorządzie gminnym (dalej: uosg) wskazuje, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 uosg). Należy również wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Przepis ten stanowi jednocześnie otwarty katalog takich zadań. Zaliczono do niego m.in. sprawy związane z ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarką wodną (art. 7 ust. 1 pkt 1 uosg).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 3 uosg oraz w myśl art. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej (dalej: uogk) gminy mogą wykonywać zadania własne w jednej z następujących form:

 

1) przez własną jednostkę organizacyjną (samorządowy zakład budżetowy);
2) za pomocą utworzonej przez gminę spółki prawa handlowego: spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dodatkowo możliwe jest powołanie spółki komandytowej lub komandytowo--akcyjnej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym);
3) przez osoby trzecie (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).


Ponadto art. 10 uogk stanowi, że poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 

1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym;
2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne