Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Konsorcja a prawo konkurencji

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Przemysław Wierzbicki
Tagi:    konsorcjum

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK zawarcie umowy konsorcjum przez przedsiębiorców, którzy mogliby złożyć samodzielne oferty, może być traktowane jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ukik.

Uczestnicy konsorcjów, które startują w przetargach publicznych, często nawet nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik) oraz z potencjalnych, poważnych konsekwencji. Dotychczasowe stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) w zakresie konsorcjów wymusza zwrócenie większej uwagi na ryzyko naruszenia ukik. Dzięki przestrzeganiu konkretnych zasad możliwe jest ograniczenie tego ryzyka – przynajmniej do czasu, gdy UOKiK zacznie się skłaniać ku odmiennej (bardziej uzasadnionej) interpretacji udziału w konsorcjum z punktu widzenia prawa konkurencji. Tymczasem jednak rośnie liczba postępowań przed UOKiK, dotyczących zmów przetargowych.

W czym tkwi problem

W opinii wielu przedsiębiorców, skoro zgodnie z art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą uczestnictwa w przetargach publicznych, to zawarcie konsorcjum nie powinno stanowić naruszenia prawa konkurencji. Stanowisko UOKiK jest jednak takie, że jakkolwiek zawarcie konsorcjum jest prawnie dopuszczalne, to jednak nie zwalnia uczestniczących w nim przedsiębiorców od odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa konkurencji.

Zawarcie konsorcjum będzie – zgodnie ze stanowiskiem UOKiK – naruszeniem prawa konkurencji, jeśli jego uczestnicy zawierają konsorcjum, mimo że mogliby samodzielnie złożyć ofertę, mając realną szansę na wygranie przetargu. Innymi słowy, zawiązanie konsorcjum jest zgodne z prawem konkurencji tylko w takiej sytuacji, w której jeśliby nie zostało zawiązane, to jego uczestnicy w ogóle nie mogliby wziąć udziału w przetargu. Jeżeli bowiem uczestnicy konsorcjum są w stanie konkurować ze sobą, ale nie robią tego wyłącznie z uwagi na zawiązane przez siebie konsorcjum, to dochodzi do wyeliminowania konkurencji między nimi, ze szkodą dla zamawiającego.

Warto jednak zaznaczyć, że nawet wówczas, gdy uczestnicy konsorcjum mogliby złożyć oferty samodzielne, konsorcjum może zostać wyłączone spod zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień (przy zastosowaniu wyłączenia indywidualnego), pod warunkiem wykazania przez uczestników konsorcjum, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1) konsorcjum przyczynia się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego (np. zwiększenie efektywności uczestników konsorcjum w stosunku do sytuacji złożenia odrębnych ofert);
2) zawiązanie konsorcjum przyczynia się do osiągnięcia przez zamawiającego pewnych korzyści (np. niższa cena oferty koresponduje z obniżeniem kosztów uczestnictwa członków konsorcjum w postępowaniu);

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne