Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Pomoc publiczna w zamówieniach

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Paweł Nowicki

Wszelka pomoc przyznawana przez państwo, która zakłóca konkurencję, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Udzielanie zamówień publicznych w Polsce rozpatrywane jest zazwyczaj jedynie w kontekście ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). W praktyce zdarza się jednak coraz częściej, że zamówienia publiczne są analizowane w szerszej perspektywie, z punktu widzenia regulacji prawnych Unii Europejskiej. Specjaliści i eksperci, a niejednokrotnie również Krajowa Izba Odwoławcza, odnoszą pzp do dyrektyw unijnych, tj. dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej oraz dyrektywy obronnej, a także do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: Traktat), analizując przede wszystkim przepisy dotyczące funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona koncepcja spojrzenia na przepisy dotyczące zamówień publicznych jako na jeden z elementów szeroko pojmowanego prawa konkurencji UE. Takie pojmowanie prawa zamówień publicznych jest w doktrynie unijnej coraz częstsze, ze względu na cel, jaki przyświecał uregulowaniom dotyczącym zamówień publicznych na szczeblu UE.

Prawo gospodarcze i prawo konkurencji

Słusznie przyjmuje się, że unijne prawo zamówień publicznych, jako część prawa gospodarczego UE, wchodzi lub może wejść w interakcję z przepisami dotyczącymi unijnego prawa konkurencji. Taka sytuacja może mieć miejsce np. na gruncie przepisów dotyczących pomocy publicznej (pomocy państwa).

Omawiana problematyka ma swój wymiar praktyczny. Na przestrzeni ostatnich lat instytucje zamawiające niejednokrotnie zwracały się do Komisji Europejskiej z notyfikacją pomocy publicznej w celu upewnienia się, czy udzielane bądź planowane przez nich zamówienia publiczne nie spowodują przyznania wykonawcy (przedsiębiorcy) niedozwolonej pomocy publicznej, w rozumieniu Traktatu. Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie (lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie), która zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Oznacza to, że udzielenie niedozwolonej pomocy publicznej jest uzależnione od kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek


1) pomoc jest udzielona bezpośrednio lub pośrednio z użyciem zasobów państwowych;
2) prowadzi ona do wystąpienia po stronie przedsiębiorcy korzyści ekonomicznej;
3) ma charakter selektywny;
4) prowadzi do zakłócenia lub grozi zakłóceniem konkurencji;
5) wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne