Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - relacja

Data publikacji: 01-04-2014
Prowadząca Forum – Elżbieta...
Autor: fot. Magda Kutz
Autor: fot. Magda Kutz
Prowadzący warsztaty: Dorota...
Autor: fot. Magda Kutz

Stosowanie nowych przepisów i analiza uniwersalnych zagadnień

Po raz pierwszy Czytelnicy miesięcznika „Przetargi Publiczne”, którzy specjalizują się w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, spotkali się na Forum Zamówień skierowanym specjalnie do nich. Tematyka wykładów i warsztatów, którą zaproponowano uczestnikom, miała na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych na roboty budowlane i wymianę doświadczeń w tym obszarze.

Pierwsze Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, będące nową inicjatywą redakcji miesięcznika „Przetargi Publiczne”, zgromadziło liczną, ponad 100-osobową grupę uczestników. Spotkanie to zorganizowaliśmy, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Czytelników, w nadziei, że pozwoli ono na wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy. Podczas trzech dni konferencji jej uczestnicy mieli możliwość przeanalizowania problemów związanych m.in. z: ochroną interesów zamawiającego i wykonawców w świetle nowelizacji pzp dotyczącej podwykonawstwa w zamówieniach na roboty budowlane, poprawnym naliczaniem i egzekwowaniem kar umownych, właściwym przewidywaniem ryzyk w umowach na roboty budowlane, odpowiednim szacowaniem wartości zamówienia, udzielaniem zamówień dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i zaniechanych, a także wprowadzaniem zmian do umów na roboty budowlane czy odpowiedzialnością za wady i błędy dokumentacji na roboty budowlane na etapie ich realizacji.

Rozpoczynając Forum, prowadząca – Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelna „Przetargów Publicznych” – przywitała uczestników, gości i prelegentów. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że dobór tematów był podyktowany m.in. propozycjami zgłaszanymi przez Czytelników naszego miesięcznika, a do puli zagadnień poruszanych podczas konferencji włączono także tematy uniwersalne, zagadnienia, które wciąż budzą wątpliwości interpretacyjne. Są to m.in. kwestie dotyczące warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i opisu sposobu oceny ich spełniania na gruncie art. 22 ust. 5 pzp, opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, rodzajów wynagrodzeń w robotach budowlanych, a także ceny rażąco niskiej.


Patronaty Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

  • Urząd Zamówień Publicznych
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Komisja Infrastruktury (INF) – Sejm RP
  • Izba Projektowania Budowlanego
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
  • Wielkopolska Izba Budownictwa

Goście specjalni

Iwona Bendorf-Bundorf
Radca prawny, prezes RIO w Olsztynie i członek RZP i GKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dorota Karczewska
Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy

Rafał Jędrzejewski
Radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego UZP

Robert Lizak
Funkcjonariusz CBA

dr Paweł Nowicki
Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne