Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Bez wpisu do ewidencji

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    siwz   pełnomocnictwo

W obecnym stanie prawnym zamawiający nie będzie już mógł żądać od wykonawców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Przy okazji tzw. małej nowelizacji prawa zamówień publicznych warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a następnie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zostały wskazane lub wykreślone takie czy inne dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Pytanie to ostatnio najczęściej dotyczy dokumentu określonego jako „aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert”.

Podstawowe źródło informacji

W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz.1178 ze zm.) określono, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne