Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Bez wpisu do ewidencji

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    siwz   pełnomocnictwo

W obecnym stanie prawnym zamawiający nie będzie już mógł żądać od wykonawców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Przy okazji tzw. małej nowelizacji prawa zamówień publicznych warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a następnie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zostały wskazane lub wykreślone takie czy inne dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Pytanie to ostatnio najczęściej dotyczy dokumentu określonego jako „aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert”.

Podstawowe źródło informacji

W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz.1178 ze zm.) określono, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne