Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wyjaśnianie i zmiana treści siwz

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Małgorzata Filipek
Tagi:    siwz

Nowy art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych ma sprawić, że terminy składania ofert nie będą przedłużane w związku z koniecznością odpowiadania na nieustannie wpływające do zamawiającego pytania.

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z 5 listopada 2009 r. (DzU nr 206, poz. 1591), zarówno zamawiający, jak i wykonawcy zostali zmuszeni do zmiany swoich dotychczasowych nawykówzwiązanych z zadawaniem pytań oraz udzielaniem odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) czy wprowadzaniem do niej zmian.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy, czyli 7 grudnia 2009 r., choć pozostałe przepisy zaczęły obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 22 grudnia 2009 r.

Nowe regulacje zasadniczo zmieniają terminy, do upływu których wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wyjaśnienia treści siwz, a zamawiający jest zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi.

Stan prawny do 6 grudnia 2009 r.

Art. 38 pzp sprzed nowelizacji nie określał terminu, w jakim potencjalny wykonawca mógł zwracać się o wyjaśnienia treści siwz. Tym samym wykonawcy mieli prawo składania zapytań w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert. W konsekwencji zamawiający nigdy nie był pewien, czy w dniu otwarcia ofert nie wpłynie zapytanie istotne dla postępowania, na które winien udzielić odpowiedzi i zmienić treść siwz.

 

Jedynym zwolnieniem z niezwłoczności udzielania przez zamawiającego odpowiedzi był fakt wpłynięcia prośby o wyjaśnienie treści siwz na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Natomiast w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, przy pilnej potrzebie udzielenia zamówienia, zamawiający miał obowiązek udzielić wyjaśnień do pytań wpływających jeszcze 4 dni przed terminem składania ofert. Powyższe regulacje nie zabraniały udzielania odpowiedzi, jeżeli zapytania wpływały po tym terminie, nie mniej jednak każdy wniosek o wyjaśnienie treści siwz skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian do przygotowywanych ofert wpływał na przesunięcie pierwotnie planowanego terminu otwarcia ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne